25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

POSTNÍ ALMUŽNA 2016

Od počátku konání Postní almužny jsme pomohli díky Vám léčit už 61 vážně nemocných dětí z chudých rodin na Ukrajině. Vaše almužna je pro tyto děti mnohdy poslední možnou nadějí a pomocí v jejich vážné nemoci.

Další nemocné děti na Ukrajině s nadějí čekají na svoji léčbu. Jejich rodiny nás prosí o pomoc.

 

 

 DOPIS OTCE BISKUPA.pdf

Výsledky.pdf

ANDRIJ  (11 let)

Na pomoc a léčbu čeká ukrajinský chlapec Andrij. Před dvěma lety byl Andrijovi diagnostikován Ewingův sarkom. Jedná se o maligní nádorové onemocnění kostí, které se vyskytuje často u dětí. Andrij trpí velkými bolestmi a otoky. Od začátku léčby podstoupil již tři cykly chemoterapie. Rodina žije velmi skromně. Rodiče potřebují peníze na další cyklus chemoterapií a zdravotní léčbu svého syna.

Co je Postní almužna?

 Postní almužna nabízí všem věřícím, rodinám s dětmi, mládeži, dospělým i farním společenstvím prožít postní dobu a svým sebezáporem pomoci nemocným dětem na Ukrajině. Tato akce je zcela dobrovolná!!! Ve Vaší farnosti/kostele či u svého duchovního si můžete vyzvednout skládací papírové postní schránky a to na Popeleční středu (10. února 2016) nebo na
1. neděli postní (14. února 2016)popřípadě i v průběhu postní doby. Tuto schránku si odnesete domů a sami složíte. V průběhu postní doby a v úsilí duchovní obnovy tak každý ukládá drobné peníze, které svým sebezáporem ušetřil do této papírové schránky. Doporučujeme toto postní snažení úspěšným odřeknutím si např.: kávy, cigarety, zákusků, u dětí třeba sladkostí nebo jiných potřeb, které nejsou pro život nezbytné. Každý jedinec tak po své zralé úvaze sám zhodnotí každý den, nakolik byl ve svém snažení a sebezáporu úspěšný a podle toho vloží svou almužnu do schránky na pomoc umírajícím a vážně nemocným dětem na Ukrajině.

Jak Postní almužna pomůže?

Výtěžek Postní almužny věnuje Oblastní charita Znojmo na léčbu vážně nemocných
a umírajících chudých dětí na Ukrajině
, kde dlouhodobě humanitárně pomáháme. Na Ukrajině nemají lidé možnost žádného zdravotního pojištění a tak jsou nuceni si sami nakoupit zdravotní materiál na operace či ošetření anebo plně hradit veškeré operace, léčebné a zdravotní služby. Tato země je v současné době navíc ještě zmítána válečnými konflikty a nepokoji. Bída a chudoba v této zemi tak odebírá veškerou naději těmto vážně nemocným a umírajícím chudým dětem.

 

 

Kdy a kam mám po době postní přinést almužnu zpět?

Na Boží hod Velikonoční (27. března 2016) nebo na 2. neděli velikonoční (3. dubna 2016) doneste papírovou schránku do kostela zpět, kde ji odevzdejte přímo knězi, popřípadě ji můžete odevzdat přímo v sídle Oblastní charity Znojmo (Dolní Česká 1, II. patro, Znojmo).