25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

plakat

Pravidla výdeje potravinové a materiální pomoci:

  1. Výdeji materiální pomoci předchází konzultace s pracovnicí, která na základě posouzení zprostředkuje mat. pomoc.
  2. Potr. pomoc se poskytuje zpravidla 1x za měsíc a to dle situace žadatele.
  3. Materiální pomoc je nenároková.
  4. Poskytuje se osobám z cílových skupiny projektu (materiálně deprivované rodiny s dětmi, osoby bez domova nebo ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou a další osoby ve vážné životní nouzi).
  5. Výdej materiální pomoci probíhá na místě tomu určeném – Dolní Česká 1, 1. poschodí (označeno letákem projektu), každé pondělí od 13:30 do 15:00 hod.
  6. Výdej materiální pomoci probíhá na základě poukázky vydané pracovnicí.
  7. Materiální pomoc nebude poskytována osobám porušujícím nejzákladnější pravidla slušného chování a vystupování a osobám, u kterých bylo zjištěno zneužití pomoci nebo plýtvání s pomocí.

 Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II je podpořen finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci ze strany spolupracujícího subjektu partnera projektu.

Projekt probíhá od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018

FEAD_MPSV_RGB