Mezinárodní den proti násilí na ženách
20. listopadu 2020 Články

Mezinárodní den proti násilí na ženách

Dne 25. listopadu si připomínáme Mezinárodní den proti násilí na ženách. Násilí se bohužel odehrává i na místě, které by mělo být v životě každého to nejbezpečnější a to je doma. I když se o domácím násilí mluví stále víc, pořád existuje a je velmi skryté. Oběti domácího násilí se často stydí svěřit se se svým problémem a to především svým blízkým. Bojí se, že je lidé odsoudí, že si za z můžou sami. To však není pravda. 

Pro oběti domácího násilí je zřízena již několik let služba Krizová pomoc Znojmo. Tato služba pomáhá např. sestavit bezpečnostní plán oběti, hledat jiné bydlení, sepsat návrh na svěření dětí do péče a zažádat na soud o výživné. Pomůže při hledání zaměstnání nebo vyřízení potřebných dávek nebo zprostředkuje utajený pobyt. Službu Krizová pomoc Znojmo poskytuje Oblastní charita Znojmo. Služba sídlí na ulici Dolní Česká 1, telefon 736 529 292, e-mail: krizovapomoc@znojmo.charita.cz.