Úspěchy Domácí zdravotní péče a Domácího hospice Znojmo
30. července 2020 Články

Úspěchy Domácí zdravotní péče a Domácího hospice Znojmo

Vážení přátelé, vedoucí našich dvou zdravotních služeb je hlavní sestra Angelika Osovská, která řídí Domácí zdravotní péči a Domácí hospic Znojmo. Je za ní vidět kupa odvedené práce a hlavně spokojení pacienti. Několikrát jsme už na našem webu zmiňovali děkovné dopisy našich nadmíru spokojených pacientů, ale za zmínku také stojí výsledky velmi přísných kontrol ze zdravotních pojišťoven.

Výňatek z šetření jedné z nich hovoří za své: ....dokumenty zpracované na PC mají jedno...tnou grafickou podobu. Vlastní dokumentace výkonů provedených sestrami je vedena v přehledné elektronické podobě....všechny zápisy uvádějí přesné časové období, jsou dodrženy doby trvání výkonů....Popis poskytnutých služeb je věcný, dostatečně podrobný, každá jednotlivá návštěva je v papírové podobě podepsána příslušnou sestrou. Některé případy jsou dokumentovány i obrazově. ...vykazované výkony i jejich specifikace - neshledány závady. Nebyly odmítnuty žádné výkony.
Toto vlastní šetření zdravotní pojišťovny je obsahově pochopitelně mnohem delší, ale číst to je balzám na duši. Z reakci rodin pacientů a podobných zpráv zdravotních pojišťoven je zřejmé, že Angelika vede svůj tým pevnou, ale laskavou rukou. Její práce i práce podřízených je perfektní. Můžeme být na ni a její tým jen hrdí! Angeliko, moc děkujeme za Tvé nasazení a poctivou práci.

Evžen Adámek, ředitel