Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Oblastní charita Znojmo

 

Oblastní charita Znojmo byla založena dne 15. února 1993. Spolu s dalšími devíti Oblastními charitami a diecézními středisky jsme součástí Diecézní charity Brno.

Poskytujeme profesionální i dobrovolnou pomoc všem potřebným lidem v oblasti sociální, zdravotní a humanitární. Na základě křesťanských a morálních hodnot usilujeme o dobro a zachování lidské důstojnosti.

O naší činnosti se můžete dočíst v našich výročních zprávách.

Kontakt:

Dolní Česká 313/1, 669 02 Znojmo       mapa

Komerční banka, a.s.

č. účtu: 107 – 4585 900 247/0100

Raiffeisenbank, a.s.

č. účtu: 4200083873/5500

tel./fax: 515 220 768

e-mail: znojmo@znojmo.charita.cz

IČ: 44990260  DIČ: CZ44990260

Jsme evidovaná právnická osoba evidovaná podle zákona 3/2002 Sb. a registrovaná u Ministerstva kultury ČR, dne 30. 10. 1996.

Fakturační údaje:

Odběratel:

Diecézní charita Brno

třída Kpt. Jaroše 1928/9

602 00 Brno

IČO: 44990260

DIČ: CZ44990260

Konečný příjemce:

Oblastní charita Znojmo

Dolní Česká 1

669 02 Znojmo

Komerční banka

Účet: 107-4585900247/0100