Pomáhejte s námi!

Přispějte a pomozte lidem v nouzi!

pomocí QR kódu QR code chzsnebo na číslo účtu  4200083873/5500 VS 781

tasky

Charitní záchranná síť poskytuje pomoc osobám, které se ocitnou v tíživé životní situaci a materiální nouzi, osobám, které mají často neuspokojeny základní životní potřeby, trpí hladem a zimou. V minulosti jsme podávali pomocnou ruku zejména osobám bez přístřeší, za poslední rok však došlo k velkému nárůstu nízkopříjmových rodin a rodin samoživitelů, které se potýkají s nedostatkem jídla, nedokážou sami nasytit sebe ani svoje děti, a proto se obracejí s žádostí o pomoc na naše pracovníky. Právě těmto lidem hodláme za vámi darované peníze nakoupit základní potraviny do potravinových balíčků. Suroviny, které využití k tomu, aby dětem uvařili večeři nebo oběd – těstoviny, rýži, mléko, luštěniny, masové konzervy, pro nejmenší děti pak dětské výživy, piškoty nebo sunar. Vaše peníze dopomohou tomu, aby se děti v sociálně slabých rodinách mohly najíst dosyta.

„Jé teto, máš dneska koláček?“ ptá se malá Anička pracovnice Charity, když vidí, že do ubytovny veze pečivo. Kromě pečiva má pro Aničku také těstoviny, sušené mléko, čočku, rýži, Granko nebo krupičku. Anička je jedno z mnoha dětí, které žijí v ubytovně nebo v sociálně nevyhovujících podmínkách, kterým\npomáhá naše organizace. Potravinový balíček pro Aničku vyjde na 465,- Kč měsíčně.

„Najednou jsem se ocitla i s dětmi na ulici. Bez peněz, bez jídla, bez oblečení. Díky Charitě jsme našli ubytování, dostali jsme potraviny, hygienické potřeby i oblečení. Ten balíček potravin byl jako dar z nebes. Věděla jsem, že to zvládnu, že se postavím na vlastní nohy.“ Základní balíček potravin v nouzi vyjde na 520,- Kč.

Pomáháme se nadechnout! Pomozte i vy! 

Příspěvek můžete zaslat: 

pomocí QR kódu QR code hospicnebo na číslo účtu  4200083873/5500 VS 715

D81ACF80-9928-4B07-9E09-06DBF18BE6D5

 

Příspěvkem na koncentrátor pomůžete: podpořit dýchání při všech diagnózách souvisejících s plicní nedostatečností výrazně zvýšit komfort závěru života našich pacientů. Cena jednoho koncentrátoru kyslíku je 27 700Kč.

Domácí hospic Znojmo je tvořen týmem odborníků – lékaři, zdravotními sestrami, sociálním pracovníkem, psycho- logem, knězem. Jejich úkolem je odborná a komplexní péče a podpora nevyléčitelně nemocných pacientů a jejich rodin. Domácí hospic umožňuje, aby člověk v posledním období života mohl žít doma, důstojně a měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení. Paliativní péče, kterou poskytujeme jezaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, na která respektuje přání pacienta a jeho blízkých. Služba je poskytována u pacientů doma, 24 hodin denně a to po celém území okresu Znojmo.

„Chtěla bych veškerému personálu, který se staral o tatínka poděkovat za péči, starostlivost, podporu. Byli jsme s vaší službou velice spokojeni.“