Postní almužna 2019

Tříkrálová sbírka 2019

1. - 14. 1. 2019  více informací

Fotografie z vašeho koledování zasílejte na email propagace@znojmo.charita.cz

Děkujeme!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Pomoc sociálně slabým rodinám

Kontakt pro více informací  

Projekt Pomoc sociálně slabým rodinám navazuje na projekt Adopce na dálku pro děti z dětských domovů rodinného typu ve Velkém Berezném, který Oblastní charita Znojmo uskutečňovala v letech 2000-2006. V současné době jsou dětské domovy rodinného typu na Ukrajině dostatečně finančně podporovány státem, proto jsme se rozhodli podporovat ostatní chudé děti. Na ukrajinském venkově totiž stále žije velké množství chudých rodin. Vlivem špatné dostupnosti do zaměstnání, negativními návyky jako je konzumace drog, alkoholu apod. nejsou rodiče schopni zajistit svým dětem odpovídající zázemí. Rodina dítěte, pro které je podpora určena, neobdrží přímo finanční částku, ale je jí předána potřebná materiální pomoc (potraviny, oblečení, obuv, školní pomůcky, atd.). Dlouhodobě spolupracujeme s Diecézní charitou Mukačevo, Charitou Lvov a řádovými sestrami v Perečíně, kteří místní poměry dobře znají, a kteří administrují a distribuují pomoc do rodin.

Cílem projektu je zabezpečit nejzákladnější potřeby dětí z nejchudších rodin v okolí Mukačeva, Užhorodu, Perečina a v oblasti Lvova a pomoci jim tak vyrůstat v důstojných lidských podmínkách.

Jak podpořit děti z chudých rodin?

Přispěvatelem na vybrané konkrétní dítě se může stát jednotlivec, rodina, kolektiv, škola, apod. Výše příspěvku není přesně stanovena, doporučená částka je 6000,- Kč za rok. Do programu se však mohou zapojit i dárci, kteří jsou ochotni svými příspěvky v jakékoliv výši podpořit projekt neadresně, tzn. bez výběru konkrétního dítěte. Z příspěvků budou částečně hrazeny i distribuční náklady (7%).

Pokud máte zájem o podporu chudých rodin kontaktujte Helenu Horákovou, Dis.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou na projekt Adopce na dálku v oblasti Zakarpatské Ukrajiny a Lvova přispívat.

Na Ukrajině máme další činnosti.