Postní almužna 2019

Tříkrálová sbírka 2019

1. - 14. 1. 2019  více informací

Fotografie z vašeho koledování zasílejte na email propagace@znojmo.charita.cz

Děkujeme!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin

Tato oblast pomoci reaguje na nepříznivé podmínky na Ukrajině. Životní podmínky jsou zde velice složité, je zde špatná ekonomická situace a vysoká nezaměstnanost. Mnoho lidí je bez práce, velkým problémem je alkoholismus. Mnoho dětí tak vyrůstá v takto zasažených rodinách a v získávání vzdělání se musí vyrovnávat s řadou překážek. Rodiče často řeší existenční problémy a nezbývá jim na finanční zajištění svých dětí v oblasti vzdělávání a osobního růstu a rozvoje.

Vzdělání dětí a mladých považujeme, vedle materiální pomoci, za velmi důležitý faktor, který umožní rozvíjet jejich zájmy, dovednosti, nadání, zlepší jejich možnosti při volbě povolání, zvýší šance při získání zaměstnání v dospělosti, aby v budoucnosti dokázali uživit sebe, příp. svou rodinu.