slovo ředitele

Milí přátelé,

říká se, že to co dáváme přírodě, ona nám to vrací. Bohužel se k ní chováme macešsky – plno betonových ploch a další věci, na které nejsem odborník, ale dozajista ovlivňují chování přírody. Píšu to proto, že i nedávné tornádo nezvyklým způsobem zdevastovalo pět vesnic od Břeclavi k Hodonínu neuvěřitelným způsobem.

Diecézní charita Brno ihned po tornádu 24. 6. vyhlásila finanční sbírku, která velmi rychle prokázala nebývalou štědrost a solidaritu lidí s těmi, které toto neštěstí postihlo a zničilo jim jejich příbytky.

Diecézní charita Brno hned další den 25. 6. svolala poradu oblastních ředitelů dotčených obcí, svolala týmy, které v sobotu a v neděli prováděli sociální šetření v jednotlivých rodinách, aby se zmapovala jejich momentální situace. Zformovala se struktura předávání informací z místa do centra diecéze, aby byla pomoc na místě co nejrychlejší. Byli jmenováni diecézní koordinátoři, kteří se střídají na místě a komunikují s místními koordinátory a požadavky buď řeší operativně na místě, nebo předávají centrále.

Protože náš kolega Jan Havelka má velké a dlouholeté zkušenosti s krizovými situacemi, byli jsme spolu vysláni na místo, kde jsme téměř čtrnáct dní plnili funkci diecézních koordinátorů a zpravodajů.

Chtěl bych velmi poděkovat všem, kdo jste nám jakýmkoliv způsobem nabídli pomoc a poslali finanční prostředky. Peníze chodí stále a ke dni 13. 7. se vybralo již neuvěřitelných 284 000 000 Kč.

Moc všem děkujeme, sledujte naše zpravodajství zde na webu, případně na FB Oblastní charity Znojmo.

Děkujeme, přeji Vám vše dobré

Evžen Adámek