slovo ředitele

Vážení přátelé,

Rád vám představuji novou Výroční zprávu 2020.

Jsem velmi vděčný našim zaměstnancům, že se díky jejich nasazení podařilo udržet všechny služby a případně podle potřeby z důvodu coronavirových omezení přizpůsobit svou práci. V mnoha případech to pro nás byla nová výzva, nové zkušenosti a mnozí si šáhli na dno svých sil. Za to jim patří velký dík. Ve výroční zprávě se dočtete stručně o každé naší službě, co se povedlo a kam jsme se posunuli. Velký dík patří všem, kdo nám v této době intenzivně pomáhali, abychom to všechno zvládli. Velmi si každé pomoci opravdu vážím a děkuji za ni!

V nedávné době jsme úspěšně ukončili tři sbírky. První chci jmenovat Tříkrálovou sbírku, která byla velmi úspěšná na to, v jakých situacích jsme ji museli realizovat. Letos jsme museli místo koledování vymýšlet nové formy koledy, přes online koledu, pokladničky v obchodech, případně na obecních, městských úřadech až po roznos letáčků do domácností s informací možnosti přispět do sbírky. Děkujeme všem, kdo nám se sbírkou pomohli a všem, kdo do sbírky přispěli!

Druhou sbírkou byla Postní almužna, která probíhá vždy v postní době, a lidé přispívají formou odřeknutí si jakéhokoliv požitku, který promění v příspěvek do postničky. Díky všem, kdo se letos zapojili, protože výtěžek byl opět rekordní 183 054,- Kč, který použijeme na léčení nemocných dětí z chudých rodin na Ukrajině.

Třetí sbírkou byla Sbírka potravin, která proběhla poslední sobotu v dubnu. V době coronavirové nám přibývá potřebných rodin, které se ocitají v neřešitelné situaci a my jim můžeme pomoci trvanlivými potravinami a drogerií. Díky všem, kdo jste přispěli a zvláště Jindřichovi Mandátovi, který je sbírkový koordinátor a se všemi sbírkami se výborně vypořádal. Díky moc!

Evžen Adámek