slovo ředitele

Vážení přátelé,

Tříkrálová sbírka 2023 je za námi a opět nepřestáváte překvapovat svou štědrostí. Jsem všem, kdo se na letošní sbírce podíleli, velmi vděčný za spolupráci a pomoc s organizací. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 po přičtení částek z online koledy a výměny valut za Oblastní charitu Znojmo je 3 250 053 Kč. Moc děkujeme! 

Očekávali jsme, že se bude částka vzhledem k zdražování energií a všech surovin, snižovat a lidé budou spíš šetřit, ale je vidět, že lidé jsou stále štědří, i když situace nevypadá růžově.

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří obětovali svůj čas a vyšli koledovat do ulic měst a vesnic. V letošním roce bylo zapečetěno celkem 550 pokladniček, to znamená stejný počet kolednických skupinek. Krásné a obdivuhodné číslo všech, kterým není lhostejný osud lidí v jakékoliv nouzi. Děkuji všem koledníkům z řad znojemských skautů, znojemských středních škol (GPOA na Pontassievské  ul. a gymnázium Dr. K. Polesného), farností a dalších dobrovolníků. Byli to i starostové obcí, kteří nám pomáhali, páni faráři, ředitelé škol a v hojné míře i naši zaměstnanci. Zvláštní poděkování patří koordinátorovi sbírky Michalovi Martinkovi a asistentce Jarce Šalomounové. Všem velké díky.

Už nyní víme, že letošní sbírka pomůže lidem v sociální tísni prostřednictvím naší Charitní záchranné sítě, kde pomáháme těm nejpotřebnějším. Rozdáváme potravinové balíčky, v zimním období teplou polévku, pečivo a zeleninu, oblečení a poskytujeme sociální poradenství. Mladému muži přispějeme na elektrický invalidní vozík, protože jeho rodina je už péčí o něj vyčerpaná doprovázením na mechanickém vozíku. Mladé ženě částečně uhradíme příspěvek na poskytování sociální služby. V průběhu roku to budou i další potřební, kteří se na nás obrátí.

Výsledky za jednotlivé obce


Přeji vám všem pevné zdraví, a ještě jednou moc děkuji za veškerou pomoc a podporu.

Evžen Adámek