slovo ředitele

Vážení přátelé,

Zdravím vás v této zvláštní době. S touto poněkud nejistou dobou už máme zkušenosti z letošního jara, ale přesto tento čas je neobvyklý.

Z pandemie na jaře jsme získali určité zkušenosti a jsme už i lépe na tuto druhou vlnu připraveni. V současné době máme dostatek dezinfekce, ochranných pomůcek a víme jak se v danou chvíli chovat. V našich zařízeních používáme UV lampy, které vydezinfikují prostory. Do osobních aut máme pořízené menší lampy, které vydezinfikují i prostor kabiny vozidla.

Kromě jiného domlouváme vzájemnou výpomoc našich zaměstnanců v rámci Diecézní charity Brno, kdy někteří budou převedeni na práci v domově pro seniory v Brně. Dále spolupracujeme s Centrem sociálních služeb, kam jdou pomáhat naši dobrovolníci a někteří zaměstnanci. Jsme rádi, že se v těchto chvílích najdou ochotní lidé a jsou ochotni jít pomáhat tam kde to je nejvíc potřeba. Naši zaměstnanci mohli výzvu k pomoci odmítnout a stejně tak dobrovolníci mohli zůstat „za bukem“. Přesto to neudělali, a proto si jich velmi vážím a děkuji jim za to.

Vážení přátelé buďme dobré mysli, protože být v pohodě je nejlepší imunita, kterou můžeme mít. Přeji pevné zdraví.

Evžen Adámek