slovo ředitele

Vážení přátelé,

dovolte mi poděkovat všem, kdo se podíleli na letošní nelehké Tříkrálové sbírce. Už jsme tradičně zvyklí začátkem roku, že sbírka se stala neodmyslitelnou součástí prvních čtrnácti dní v lednu a většina obyvatel už čeká na vzácnou královskou návštěvu. Letos tomu ovšem kvůli koronakrizi bylo jinak. Každý, kdo chtěl přispět, si musel svou pokladničku najít.

My jakožto organizátoři sbírky jsme byli do poslední chvíle přesvědčeni, že sbírka proběhne klasickým způsobem, ale situace nám to bohužel nedovolila. Rychle jsme začali improvizovat a hledat nové formy, jak pokladničky přiblížit co nejvíce k lidem. Oslovili jsme obchodníky, kteří byli ochotni vzít pokladničku k sobě do prodejny. Všichni, koho jsme oslovili, byli velmi ochotní a udělali všechno proto, aby se lidé o „jejich“ pokladničce dozvěděli letáčkem na prodejně nebo propagací na Facebooku apod. Všem obchodníkům jsme za to velmi vděčni.

Velmi nám pomohli i starostové obcí, kteří se po dohodě s koordinátorem a místními koledníky domluvili a pokladničky umístili na obecním úřadě nebo v místní prodejně. V mnoha případech starostové natiskli letáčky a nechali je roznést do schránek s informací, kde mohou občané pokladničku najít. Bylo to opravdu dojemné, že se starostové sami ozývali a nabízeli svou pomoc. Patří vám velký dík!

Nemalý kus práce odvedli tradičně také páni faráři, kteří hledali ve svých farnostech nejlepší možnost propagace a umístění pokladničky. Samozřejmostí bylo umístění pokladničky v kostele a lidé nejen  při bohoslužbách mohli přispět. Díky vám všem.

Velkým překvapením je výtěžek, který je samozřejmě nižší proti minulým letům, ale předčil naše očekávání v této těžké situaci. Ve statických pokladničkách bylo napočítáno 996 631 Kč! Charita ČR zřídila online koledu na internetu, takže lidé mohou přispívat přímo na účet. Dosud (k 17. 2.) se zde sešlo krásných 249 312 Kč. Celkem to je 1 245 943 Kč. V této těžké době to je opravdu krásná a neočekávaná částka. Proto chci tímto poděkovat všem, kdo nám nezištně pomohli – výše jmenovaným, ale i ostatním, které jsem tady nezmínil. Zvláštní poděkování patří našemu tříkrálovému koordinátorovi Jindřichovi Mandátovi.

Na závěr musím poděkovat právě vám dárcům, kteří jste do pokladniček přispěli. Děkujeme mockrát. Chtěl bych konstatovat, že tento způsob koledy přinesl plno nových zkušeností, ale přesto už nyní se těším na to, že dá-li Pán Bůh, příští rok už budeme zase klasicky koledovat.

Díky všem za krásnou spolupráci.

Evžen Adámek

P.S. Na www.trikrálovasbirka.cz můžete, v případě zájmu,  přispívat až do konce dubna, totéž na účet 66008822/0800 VS 77706700