Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. listopadu 2018 se od 08:00 do 18:00 hod. uskuteční v supermarketu Albert (Vídeňská tř.) a v Penny (ul. Přímetická) ve Znojmě 6. ročník Národní potravinové sbírky.

25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

PRAXE A STÁŽE V OBLASTNÍ CHARITĚ ZNOJMO

Oblastní charita Znojmo umožňuje studentům, účastníkům Kvalifikačních kurzů, případně zaměstnancům jiných organizací vykonat praxi/stáž ve svých zařízeních. Prohloubit své zkušenosti a vědomosti mohou zájemci o praxi/stáž absolvovat v následujících službách:

 • Denní stacionář sv. Damiána
 • Domov pro matky a otce v tísni
 • Dílna sv. Kláry
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Coolna
 • Osobní asistence
 • Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel

V následujících službách není možné absolvovat praxi/stáž, může být však vedoucím služby poskytnuta osobní jednorázová konzultace za účelem zpracování seminárních, bakalářských, diplomových, výzkumných či jiných prací:

 • Magdala – terénní služba Znojmo
 • Charitní ošetřovatelská služba
 • Charitní pečovatelská služba
 • Tereza – krizová pomoc Znojmo
 • Rodinný sociální asistent
 • Charitní poradna Znojmo

Postup při zařizování praxe/stáže

Zvolte si nejprve zařízení, kde byste svoji praxi chtěli absolvovat. Poté kontaktujte zástupce ředitele pro oblast rozvoje lidských zdrojů Mgr. Radku Růžičkovou, email: radka.ruzickova@znojmo.charita.cz, tel.  604 294 189. Před začátkem praxe/stáže s Vámi dojedná podmínky praxe/stáže apodepíše, příp. sepíše Smlouvu o praxi/stáži.Stáže/praxe i osobní konzultace týkající se seminárních, bakalářských nebo diplomových prací, příp. výzkumného šetření jsou v naší organizaci poskytovány za úhradu. Z tohoto důvodu budete před nástupem na praxi/stáž nejprve požádáni o zaplacení určené částky (viz. tabulka níže) na pokladně Oblastní charity Znojmo, Dolní Česká 1, Znojmo.

Při nástupu na praxi/stáž Vám vedoucí pracovník služby/zařízení, kde absolvujete praxi/stáž, předloží k popisu Prohlášení o mlčenlivosti a proškolí Vás z BOZP, PO a z pracovních postupů příslušného zařízení. Poté Vám přidělí odpovědného pracovníka, který Vám zajišťuje náplň praxe/stáže, přiděluje úkoly a konzultuje s Vámi průběh praxe/stáže.

Před ukončením praxe/stáže vás vedoucí služby/zařízení může požádat o hodnocení průběhu Vaší praxe, příp. o sdělení Vašich postřehů, zkušeností, nápadů apod. V případě Vašeho zájmu Vám vedoucí služby/zařízení vystaví Osvědčení o absolvování praxe, případně Vaši praxi zhodnotí dle požadavků vysílající organizace.

 

FINANČNÍ PODMÍNKY

Platí od 1.9.2014. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

druh praxe/stáže

cena

poznámka

praxe/stáže (týká se i účastníků Kvalifikačních kurzů pro pracovníky v soc. službách)

100 Kč za započatý den, max. 1000 Kč za 30 kalendářních dnů

·        1 den =  max. 8 hod.

·        zaměstnanci OCHZ, kteří vykonávají praxi na OCHZ, mají praxi, příp. konzultace, ZDARMA

osobní jednorázové konzultace s pracovníkem za účelem zpracování seminárních, bakalářských, diplomových, výzkumných či jiných prací

200 Kč/ za každou započatou hodinu

emailové konzultace neposkytujeme

přednášky

500 Kč/ za vyučovací hodinu

nevztahuje se na přednášky hrazené z grantů či projektů

výměnné stáže

zdarma

definice výměnné stáže viz. níže

stáže zaměstnanců v rámci DCHB

a)      stáže účastníků kvalifikačního kurzu DCHB se nezpoplatňují

b)      ostatní stáže jsou zpoplatněny 100 Kč/ započatý den, max. 1000 Kč za 30 kalendářních dnů

1 den =  max. 8 hod.

Výměnné stáže

Jedná se o stáže pracovníků mezi organizacemi či v rámci DCHB, kdy výměna stážistů proběhne nejpozději 6 měsíců od 1. uskutečněné stáže.

Praxi/stáž/konzultacije třeba uhradit nejpozději 1 den před nástupem na praxi/stáž na pokladně na Dolní České 1, Znojmo.

V případě zájmu vysílající organizace může být platba za příslušný počet praktikantů/stážistů a počtu dnů praxe/stáže převedena na základě vystavené faktury 1x měsíčně bezhotovostně na účet OCHZ.