Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

PRAXE A STÁŽE V OBLASTNÍ CHARITĚ ZNOJMO

Oblastní charita Znojmo umožňuje studentům, účastníkům Kvalifikačních kurzů, případně zaměstnancům jiných organizací vykonat praxi/stáž ve svých zařízeních. Prohloubit své zkušenosti a vědomosti mohou zájemci o praxi/stáž absolvovat v následujících službách:

 • Denní stacionář sv. Damiána
 • Domov pro matky a otce v tísni
 • Dílna sv. Kláry
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Coolna
 • Osobní asistence
 • Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel

V následujících službách není možné absolvovat praxi/stáž, může být však vedoucím služby poskytnuta osobní jednorázová konzultace za účelem zpracování seminárních, bakalářských, diplomových, výzkumných či jiných prací:

 • Magdala – terénní služba Znojmo
 • Charitní ošetřovatelská služba
 • Charitní pečovatelská služba
 • Tereza – krizová pomoc Znojmo
 • Rodinný sociální asistent
 • Charitní poradna Znojmo

Postup při zařizování praxe/stáže

Zvolte si nejprve zařízení, kde byste svoji praxi chtěli absolvovat. Poté kontaktujte zástupce ředitele pro oblast rozvoje lidských zdrojů Mgr. Radku Růžičkovou, email: radka.ruzickova@znojmo.charita.cz, tel.  604 294 189. Před začátkem praxe/stáže s Vámi dojedná podmínky praxe/stáže apodepíše, příp. sepíše Smlouvu o praxi/stáži.Stáže/praxe i osobní konzultace týkající se seminárních, bakalářských nebo diplomových prací, příp. výzkumného šetření jsou v naší organizaci poskytovány za úhradu. Z tohoto důvodu budete před nástupem na praxi/stáž nejprve požádáni o zaplacení určené částky (viz. tabulka níže) na pokladně Oblastní charity Znojmo, Dolní Česká 1, Znojmo.

Při nástupu na praxi/stáž Vám vedoucí pracovník služby/zařízení, kde absolvujete praxi/stáž, předloží k popisu Prohlášení o mlčenlivosti a proškolí Vás z BOZP, PO a z pracovních postupů příslušného zařízení. Poté Vám přidělí odpovědného pracovníka, který Vám zajišťuje náplň praxe/stáže, přiděluje úkoly a konzultuje s Vámi průběh praxe/stáže.

Před ukončením praxe/stáže vás vedoucí služby/zařízení může požádat o hodnocení průběhu Vaší praxe, příp. o sdělení Vašich postřehů, zkušeností, nápadů apod. V případě Vašeho zájmu Vám vedoucí služby/zařízení vystaví Osvědčení o absolvování praxe, případně Vaši praxi zhodnotí dle požadavků vysílající organizace.

 

FINANČNÍ PODMÍNKY

Platí od 1.9.2014. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

druh praxe/stáže

cena

poznámka

praxe/stáže (týká se i účastníků Kvalifikačních kurzů pro pracovníky v soc. službách)

100 Kč za započatý den, max. 1000 Kč za 30 kalendářních dnů

·        1 den =  max. 8 hod.

·        zaměstnanci OCHZ, kteří vykonávají praxi na OCHZ, mají praxi, příp. konzultace, ZDARMA

osobní jednorázové konzultace s pracovníkem za účelem zpracování seminárních, bakalářských, diplomových, výzkumných či jiných prací

200 Kč/ za každou započatou hodinu

emailové konzultace neposkytujeme

přednášky

500 Kč/ za vyučovací hodinu

nevztahuje se na přednášky hrazené z grantů či projektů

výměnné stáže

zdarma

definice výměnné stáže viz. níže

stáže zaměstnanců v rámci DCHB

a)      stáže účastníků kvalifikačního kurzu DCHB se nezpoplatňují

b)      ostatní stáže jsou zpoplatněny 100 Kč/ započatý den, max. 1000 Kč za 30 kalendářních dnů

1 den =  max. 8 hod.

Výměnné stáže

Jedná se o stáže pracovníků mezi organizacemi či v rámci DCHB, kdy výměna stážistů proběhne nejpozději 6 měsíců od 1. uskutečněné stáže.

Praxi/stáž/konzultacije třeba uhradit nejpozději 1 den před nástupem na praxi/stáž na pokladně na Dolní České 1, Znojmo.

V případě zájmu vysílající organizace může být platba za příslušný počet praktikantů/stážistů a počtu dnů praxe/stáže převedena na základě vystavené faktury 1x měsíčně bezhotovostně na účet OCHZ.