Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. listopadu 2018 se od 08:00 do 18:00 hod. uskuteční v supermarketu Albert (Vídeňská tř.) a v Penny (ul. Přímetická) ve Znojmě 6. ročník Národní potravinové sbírky.

25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Tříkrálová sbírka

 

Co je Tříkrálová sbírka a komu pomáhá?

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR (CHČR) a jejím obecným účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Prostředky Tříkrálové sbírky pomáhají konkrétním zařízením jednotlivých oblastních charit, která poskytují sociální služby lidem v nouzi, ale zároveň jsou otevřené pro konkrétní projekty farních charit, které vypracují záměr odpovídající poslání sbírky.

Jak sbírka probíhá?

Několik dní před slavností Zjevení Páně, Tří králů, v den slavnosti, případně i několik dní poté (tj. přibližně od 1. do 11. ledna) chodí do domácností, institucí i po ulicích skupinky tří králů s koledou. Koledníci znají základní informace o Charitě, dárce informují o využití vybraných prostředků v loňském roce i o záměru využití letošního výtěžku. A dále všechny obdarovávají drobnou pozorností. Každá skupinka má svého vedoucího. Ten má průkazku označenou číslem, což je forma plné moci, kterou pořadatel sbírky zplnomocňuje vedoucího skupinky k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Pokladnička je označena shodným číslem jako průkazka.

Co s vybranými penězi?

Každá pokladnička se rozpečeťuje zvlášť za přítomnosti pověřeného pracovníka městského nebo obecního úřadu a o rozpečetění se udělá záznam. Potom se všechny vybrané peníze vkládají na centrální účet CHČR, kde je provedena jejich kontrola a evidence podle odeslaných zápisů o rozpečetění.

Částka vybraná v dané oblasti je rozdělena následujícím způsobem: