Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Tříkrálová sbírka 2008

Tříkrálová sbírka 2008 Konečná částka činí 1 132 199 Kč. Celkem bylo rozpečetěno 284 pokladniček.

 

Výsledky za jednotlivé obce 2008

 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2008

Milí koledníci, vážení dárci, chtěl bych poděkovat vám koledníci, kteří se mnohdy v mraze vydáváte rozdávat radost našim blízkým, sousedům, ale také k neznámým lidem. Tříkrálová sbírka totiž není jen o tom, že Charita vybírá finanční prostředky. Koledníci zvěstují radost a přináší pokoj do našich domovů. Lidé již čekají a těší se na vaši návštěvu. Za to vám patří dík a hluboká úcta. Velmi si vaší „práce“ vážím. Poděkování patří také vám dárcům, kteří jste obdarováni návštěvou koledníků. Koledníci jsou z 95 % dobrovolníci, kteří chtějí svým dílem pomoci při budování charitního díla. A vy, dárci, nám společně k tomu pomáháte svými finančními dary. Děkuji vám všem za každou částku, kterou jste přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. Letošní sbírka na okrese Znojmo opět přesáhla částku jeden milión korun.

V roce 2007 jsme část výtěžku Tříkrálové sbírky použili například na financování stavby nového Domova pro matky v tísni, který v současné době (únor 2008) přijímá nové klientky. Rozšířením kapacity Domova můžeme poskytnout přechodné ubytování většímu počtu klientek než tomu bylo doposud. Jsem velmi rád, že se nám toto společné dílo podařilo uskutečnit a můžeme konstatovat, že stavba skončila bez dluhů.

Na Ukrajině se podařilo otevřít, díky částečnému financování humanitárního konta Tříkrálové sbírky, nový dětský domov pro sirotky a děti z rozvrácených a nefunkčních rodin. Velkým pokrokem na Ukrajině je, že už dva roky stát financuje provoz dětských domovů. To považuji za velkou změnu v přístupu státu k potřebným dětem. Vážení přátelé, ještě jednou vám děkuji za vaši ochotu pomáhat a vaši štědrost. Vážím si toho o to víc, že nás v tomto roce média masírují stále negativními zprávami o zdražování, o zvyšování cen všeho, včetně energií. Děkuji za všechny naše klienty a potřebné lidi, ke kterým se díky vám dostane naší pomoci. Přeji vám vše dobré v roce 2008.

Mgr. Evžen Adámek