Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Tříkrálová sbírka 2009

Konečná vykoledovaná částka 1 356 833,50 Kč. Celkem bylo rozpečtěno 320 pokladniček.

 

Výsledky za jednotlivé obce 2009

 

Poděkování ředitele OCHZ

Vážení přátelé, dovolte mi, abych všem, kdo se podíleli na letošním vyjímečném výsledku Tříkrálové sbírky, srdečně poděkoval. Velmi si vážím nasazení každého koledníka, všech dobrovolníků a hlavně dárců, kteří přispěli do naší sbírky. Stále se hovoří o hospodářské krizi, je o ní slyšet ze všech médií a proto jsme většina z nás čekali nižší výsledek. Opak je pravdou a díky Vaší štědrosti se vybrala opět rekordní částka. Děkuji Vám všem a přeji požehnaný rok 2009 bez vlivů krize a dalších negativních jevů. Našim heslem v Charitě je: Usilujme o pokoj se všemi lidmi (Žid.12.14). Přeji Vám tedy pokoj a mír ve Vašich srdcích.

Mgr. Evžen Adámek

Poděkování koordinátora

V období od 2. do 11. ledna 2009 jsme mohli zahlédnou v ulicích našich měst a obcí na Znojemském okrese tříkrálové koledníky, kteří obcházeli jednotlivé domácnosti a žádali finanční dar na pomoc chudým, nemocným i pro lidi s mentálním a tělesným postižení a na humanitární pomoc do zahraničí. Nyní jsou známy i celkové výsledky devátého ročníku Tříkrálové sbírky 2009. Na celém Znojemském okrese se podařilo vykoledovat úctyhodný výtěžek 1. 356. 833,50,- Kč což je o 224. 634,- Kč více než minulý rok. V průběhu sbírky chodilo koledovat 320 skupinek což je v přepočtu 960 koledníků. Pouze v našem okresním městě nepočítaje Přímětice, Hradiště a okolí k městu přilehlé se podařilo díky studentům, znojemským Junákům a dalším dobrovolníkům vykoledovat částku 107. 000,-Kč, která je i oproti loňskému roku o 32.200,- Kč vyšší.

Chtěl bych s hlubokou vděčností poděkovat všem dárcům a lidem dobré vůle, kteří byli ochotni a laskaví sáhnout do svých peněženek a přispět svým finančním darem na charitní pomoc všem potřebným lidem. Děkuji všem koledníkům, díky nimž se podařilo tuto sbírku uspořádat. Děkuji starostům všech obcí Znojemského regionu, které se do letošní sbírky zapojily, občanským sdružením, Junákům, studenům, dobrovolníkům, mládeži, ale také těm, kteří svojí pomocí, která často bývá na veřejnosti skrytá, přispěli k přípravě a organizaci Tříkrálové sbírky ve své obci, městě či okolí. Jménem svým a všech našich klientů, ale také jménem celé Oblastní charity Znojmo Vám všem srdečně děkujeme.

Ludvík Mihola