25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Váš finanční dar do Tříkrálové sbírky 2016 pomůže a podpoří činnost těchto našich charitních služeb:

 

 • Domácí hospicová péče (terénní služba poskytující paliativní péči nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí poslední období svého života důstojně dožít doma)
 • Rodinný sociální asistent (terénní služba pomáhající chudým rodinám s dětmi)
 • Denní stacionář sv. Damiána (ambulantní služba pro osoby s tělesným a mentálním postižením)
 • Charitní pečovatelská služba (péče o seniory a osobám s chronickým a tělesným znevýhodněním)
 • Osobní asistence (terénní služba poskytující pomoc tělesně a mentálně postiženým, vozíčkářům)
 • Sociální rehabilitace Ateliér Samuel (ambulantní služba pro osoby s mentálním postižením)
 • Tereza - pomoc obětem domácího násilí (služba pomáhající obětem domácího násilí)
 • Dílna sv. Kláry (služba poskytující sociální péči osobám s duševním onemocněním)
 • Centrum poradenství a pomoci (služba poskytuje sociální a právní poradenství osobám bez přístřeší, osobám v krizi, rodinám s dětmi a seniorům)
 •  Pomoc na Ukrajině (pomoc osobám vnitřně přesídleným z válečné oblasti východní Ukrajiny)
 • Klub Coolna Znojmo (služba sociální prevence pro děti a mládež ohroženou nežádoucími společenskými jevy)
 • Krizový dobrovolný tým (pomoc obětem nenadálých a krizových situací a živelných katastrof)
 • Magdala (služba poskytující pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce)
 • Dobrovolnické centrum (skrze dobrovolníky přinášíme pomoc potřebným)