Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

INFORMACE PRO KOLEDNÍKY A TŘÍKRÁLOVÉ ASISTENTY

Jestliže jste se rozhodli zapojit do Tříkrálové sbírky 2019, nahlaste se pokud možno našemu koordinátorovi Mgr. Ludvík Mihola, mob.: 736 529 392, tel.: 515 220 768, e-mail: dobrovolnici@znojmo.charita.cz nebo osobně v sídle Oblastní charity Znojmo Dolní Česká 1, Znojmo, II. patro, Po – Pá: 07:00 do 15:30 hod.

 V případě, že obec či město bude mít zájem si pečetit a rozpečeťovat pokladničky na svém úřadě, je důležité před pořádáním sbírky nahlásit počet žádaných tříkrálových pokladniček koordinátorovi. Na základě této žádosti Vám přivezeme pokladničky, formulář o zapečetění a rozpečetění a ostatní potřebné materiály a dokumenty. V případě, že obec nebude mít zájem o pečetění tříkrálových pokladniček na svém úřadě, doručíme Vám pokladničky již zapečetěné MěÚ Znojmo.

Tříkrálová skupinka koledníků:

Každá skupinka koledníků musí mít svého vedoucího skupinky. Vedoucí skupinky musí být ze zákona o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. starší 15 let a držitelem platného občanského průkazu. Dále musí mít u sebe průkazku vedoucího Tříkrálové sbírky, prostřednictvím průkazky je tento vedoucí skupinky pověřen od brněnského biskupa a ředitelem Diecézní charity k zajištění sbírky a odpovědnosti za pokladničku. Touto průkazkou se vedoucí skupinky musí při koledování a při jednání s občany na požádání prokázat a doložit ji i se svým platným občanským průkazem. Průkazku vedoucího koledníků musí nosit viditelně připnutou na svém kostýmu či oděvu. Při ztrátě průkazky, hned volejte koordinátorovi sbírky, aby nedošlo ke zneužití ztracené průkazky jinou osobou! PRŮKAZKU JE POTŘEBA PŘED KOLEDOVÁNÍM PODEPSAT na zadní straně – podpis vedoucího skupinky! Po sbírce se průkazky odevzdávají, NEVYHAZOVAT ANI SI JE NEPONECHÁVAT! Číslo pokladničky a číslo průkazky vedoucího skupinky se MUSÍ SHODOVAT, je to důležité pro určení výše vykoledované částky v daném místě od dané skupinky.

Průběh sbírky:

Koledníci obchází jednotlivé domácnosti obce či města a poprosí jménem Charity o finanční dar pro lidi v nouzi, trpící a nemocné. Mohou zpívat koledy či jiné vánoční písně a popř. doprovodně hrát i na hudební nástroje. Samotná koleda i prvotní cíl Tříkrálové sbírky je především předání radostné vánoční zvěsti o narození Ježíše Krista v Betlémě a vydáním svědectví o Boží lásce k nám. Za obdržený finanční dar koledníci poděkují a na oplátku odmění dárce tříkrálovým cukříkem a kalendáříkem. Pak napíší na horní zárubně dveří posvěcenou křídou K+M+B+2019 nebo C+M+B+2019 (Christus+Mansionem+Benedicat+2019) což je v překladu z latiny: „Kristus ať žehná tomuto domu“. Koledníci mají k dispozici bílou křídu, která je určena pro psaní na tmavé zárubně dveří a křídu modrou na zárubně dveří bílých plastových či světlých.

Koledovat se může v kterýkoliv den v termínu od 1. do 14. ledna 2019. Při velkém rozsahu domácností obce či města, můžou tříkráloví koledníci koledovat více dní v daném termínu, podle potřeb, sil, počasí a možností koledníků