Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. listopadu 2018 se od 08:00 do 18:00 hod. uskuteční v supermarketu Albert (Vídeňská tř.) a v Penny (ul. Přímetická) ve Znojmě 6. ročník Národní potravinové sbírky.

25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

OBECNÉ INFORMACE O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE

Tříkrálová sbírka je nedílnou součástí vánoční tradice a poselstvím dobré vůle, radosti a solidarity, která umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci prostřednictvím Charity osobám s mentálním a tělesným postižením, nemocným, umírajícím, trpícím a sociálně slabým lidem. Sbírka nejen navazuje na tradici svátků Tří králů – „Zjevení Páně“ (6. ledna), ale současně se ji snaží obnovit a posilovat. Snaží se vytvářet vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti. Neopomenutelné je připomenutí duchovního rozměru sbírky, kdy koledníci – Tři králové jsou poslové, kteří předávají zprávu o příchodu Boží lásky v podobě narozeného Ježíše Krista na svět.

Na svátek Tří králů se v kostelech světila křída, voda a kadidlo, které si pak věřící odnášeli domů. Vodou kropívali nejenom své příbytky, ale i zahrady, pole i dobytek. Kadidlem vykouřili místnosti a svěcenou křídou psali na zárubně dveří C+M+B+

Původně chodili na tříkrálovou koledu kromě žáků i kantoři a duchovní. Ti kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali kadidlem a psali na dveře už zmíněné iniciály. Při té příležitosti rozdávali svaté obrázky. Chlapci chodili po obci s velkou hvězdou v ornátech a S korunami na hlavách (jeden měl začerněnou tvář). Každému, kdo je pustil do domu, pak zazpívali poselství.

„My tři králové my jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám,

štěstí zdraví dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.

Do Betléma pospícháme, ještě málo darů máme.

Herodes král kouká z okna, vidí tři krále z daleka.

Poslal proti nim vyslance, aby se stavěli do paláce.“ 

 

Svěcenou křídou píšeme na horní zárubeň dveří: K+M+B+2019 Správně by se mělo psát: C+M+B+2019 (Christus+Mansionem+Benedicat+2019) což je z latinského překladu: „Kristus ať žehná tomuto domu“.