Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí zařízení: David Filip, DiS. - vedoucí Centra prevence, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež

Seznam lidí:

David Filip, DiS. - vedoucí Centra prevence, vedoucí úseku služeb pro děti a mládež Bc. Eliška Junová - lektorka primární prevence

Seznam služeb: