Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava

Sídliště U Pivovaru, Jihlava, 586 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Romana Kubů - vedoucí Centra primární prevence Vrakbar

Seznam lidí:

Mgr. Romana Kubů - vedoucí Centra primární prevence Vrakbar

Seznam služeb: