Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

AL PASO Vysočina


  • Tel.: 731 644 168
  • alpaso603/603trebic.charita.cz
 
Karlovo nám. 41/30, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Mgr. Jaroslav František Žák - Vedoucí Střediska sv. Vincenta

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Sociální služba AL PASO Vysočina poskytuje terénní program lidem, kteří se vracejí z výkonu trestu odnětí svobody. Nabízí jim pomoc při odstraňování bariér, které jim brání v sociálním začleňování, a to formou:

  • kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutickými činnostmi a
  • pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby pravomocně odsouzené, starší 18 let žijící nebo vracející se do Kraje Vysočina, které jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Dále osoby blízké těmto pravomocně odsouzeným, starším 18 let. 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jaroslav František Žák - Vedoucí Střediska sv. Vincenta Bc. Marta Mašková, DiS. - sociální pracovník - koordinátor