Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Azylový dům Blansko


  • Tel.: 516 411 400
 
Sladkovského 2b, Blansko, 678 01 Vedoucí služby: Bc. Lenka Šebelová, DiS. - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Poskytujeme ubytování zpravidla do jednoho roku, podporu a odbornou pomoc matkám či ženám s dětmi, které se ocitly v krizi a bez domova. Učíme je samostatně řešit každodenní problémy, aby dokázaly svým dětem vytvořit harmonický a stabilní domov.IMG_20160705_121558


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Lenka Šebelová, DiS. - vedoucí služby