Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Azylový dům Boskovice


  • Tel.: 516 411 966
 
Dukelská 12b, Boskovice, 680 01 Vedoucí služby: Bc. Jana Augustinová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

užití pračky

užití telefonu

používání vlastní TV

využití lednice na pokoji

vypotřebování většího množství vody

Posláním sociální služby Azylové domy je poskytnout ubytování matkám/ženám s dítětem/dětmi a těhotným ženám (dále jen matky/ženy s dětmi), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízet jim individuální pomoc a podporu, aby s využitím vlastních schopností vyřešily svou sociální situaci.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jana Augustinová - vedoucí zařízení