Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy Třebíč


  • Tel.: 608 946 179, 776 048 198
  • dmt644/644trebic.charita.cz
 
Vltavínská 1402, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Mgr. Jaroslav František Žák - Vedoucí Střediska sv. Josefa

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Pomoc pro rodiče s dětmi v nepříznivé sociální situaci v důsledku ztráty bydlení, přednostně z města a regionu Třebíč. 

Pomoc a podpora ženám, které se v důsledku ztráty bydlení ocitly v nepříznivé sociální situaci.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jaroslav František Žák - Vedoucí Střediska sv. Josefa Bc. Aneta Šerychová - sociální pracovnice Dana Kohoutová - pracovnice v sociálních službách - instruktorka Monika Gruntová - pracovnice v sociálních službách - instruktorka Iveta Bochníčková - pracovnice v sociálních službách - instruktorka Simona Vojáčková - pracovnice v sociálních službách - instruktorka Magdalena Nováková, DiS. - sociální pracovník Lenka Kafková - pracovnice v sociálních službách - instruktorka Bc. Alena Jeřábková - sociální pracovník Jana Fexová - pracovnice v sociálních službách - instruktorka Marie Vašíčková - pracovnice v sociálních službách - instruktorka Ivana Velebová - pracovnice v sociálních službách - instruktorka Lucie Rymešová, DiS. - koordinátorka zařízení