Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava


  • Tel.: 567 304 802
  • vrakbar338/338jihlava.charita.cz
 
Sídliště U Pivovaru, Jihlava, 586 01 Vedoucí služby: Mgr. Romana Kubů - vedoucí Centra primární prevence Vrakbar

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

Detailní popis služby 

 

Definice služby dle Zákona o sociálních službách:


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Romana Kubů - vedoucí Centra primární prevence Vrakbar