Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Centrum U Větrníku - kontaktní a poradenské centrum pro osoby s drogovou závislostí


  • Tel.: 736 523 655, 736 523 675
  • kacko582/582jihlava.charita.cz
 
U Větrníku 862/17, Jihlava, 586 01

Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, zdravotní testy, psychologická pomoc, krizová intervence uživatelům i osobám blízkým, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby , pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Detailní popis služby

Webové stránky Centra U Větrníku

 

Definice služby dle Zákona o sociálních službách:


Organizace:


Zařízení: