Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Charitní bazar Baltazar


  • Tel.: 731 130 774
  • filip.habrman208/208brno.charita.cz
 
Vedoucí služby: Bc. Filip Habrman - vedoucí charitního bazaru Baltazar

Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, všichni
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci Fakultativní služby: NE
Baltazar má čtyři prodejní místa - forma výhodného prodeje za nízké ceny nebo bezplatného odběru pro lidi v prokazatelné hmotné nouzi. Na Rosické 1 také přijímají zachovalý textil, případně další věci od dárců.

Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Filip Habrman - vedoucí charitního bazaru Baltazar Ludmila Sedláčková - administrativní pracovnice charitního bazaru Baltazar Jiří Hřídel - řidič, svoz materiálních darů