Postní almužna 2019

Tříkrálová sbírka 2019

1. - 14. 1. 2019  více informací

Fotografie z vašeho koledování zasílejte na email propagace@znojmo.charita.cz

Děkujeme!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 731 402 781
 
Pontassievská 1, Znojmo, 669 02 Vedoucí služby: Bc. Jaroslava Valová, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

dohled při podávání léků, jednoduchý oštřovatelský výkon

Jiné administrativní úkony: poplatek za dopravu pečovatelky ke klientovi, manipulační poplatek spojený s vyučtováním, jízdné služebním vozidlem CHPS Znojmo do místa bydliště klienta v rámci Znojma a bývalého kresu Znojmo


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jaroslava Valová, DiS. - vedoucí zařízení