Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Chráněné bydlení Betany


  • Tel.: 516 452 147
  • betany.boskovice617/617blansko.charita.cz
 
Dukelská 12, Boskovice, 680 01 Vedoucí služby: Mgr. David Zachoval - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta Fakultativní služby: NE

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. David Zachoval - vedoucí zařízení