Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Boskovice


  • Tel.: 604 920 456
 
Dukelská 12b, Boskovice, 680 01 Vedoucí služby: Mgr. Lucie Doležalová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Posláním Centra “PRO“ Boskovice – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - je návrat rodin s dětmi do běžného života, předcházení kriminality dětí a mládeže na Boskovicku (obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Podporujeme a pomáháme rodičům ve zvládání obtížných životních situací. Rodinu podporujeme v její samostatnosti a funkčnosti.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Lucie Doležalová - vedoucí zařízení