Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Sociálně terapeutické dílny Betany Boskovice


  • Tel.: 516 452 147
  • betany102/102blansko.charita.cz
 
Dukelská 12, Boskovice, 680 01 Vedoucí služby: Mgr. Irena Přibylová - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE

Posláním služby je nabídnout podporu a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří se vinou svého hendikepu ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabídnout jim zvýšení jejich soběstačnosti a možnost seberealizace prostřednictvím podpory zdokonalování pracovních návyků a dovedností.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Irena Přibylová - vedoucí zařízení