Postní almužna 2019

Tříkrálová sbírka 2019

1. - 14. 1. 2019  více informací

Fotografie z vašeho koledování zasílejte na email propagace@znojmo.charita.cz

Děkujeme!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Tereza - krizová pomoc Znojmo


  • Tel.: 736 529 292
 
Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02 Vedoucí služby: Bc. Lucie Tomášková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

duchovní poradenství, přednášková činnost v rámci KPPP-komplexní program primární prevence


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Lucie Tomášková - vedoucí zařízení