Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. listopadu 2018 se od 08:00 do 18:00 hod. uskuteční v supermarketu Albert (Vídeňská tř.) a v Penny (ul. Přímetická) ve Znojmě 6. ročník Národní potravinové sbírky.

25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Tereza - krizová pomoc Znojmo


  • Tel.: 736 529 292
 
Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02 Vedoucí služby: Bc. Lucie Tomášková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

duchovní poradenství, přednášková činnost v rámci KPPP-komplexní program primární prevence


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Lucie Tomášková - vedoucí zařízení