Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

AKTUÁLNĚ!

Ateliér Samuel získal certifikát na Přírodní zahradu

IMG_0011V červnu obdržel Atrliér Samuel certifikát na Přírodní zahradu. Smyslrm Přírodních zahrad je šířit způsob zahradničení bez použití pesticidů, rychlerozpustných hnojiv a rašeliny, čímž se chrání přírodní prostředí. Dále musí zahrada splnit spoustu dalších kriterií např. květiny a kvetoucí tvalky, listnaté stromy, divoký koutek, přírozená louka atd. fotogalerie

Samuel slavil 10. narozeniny

DSC03544Ve čtvrtek 30. června oslavil Ateliér Samuel 10.  narozeniny. Oslava byla zahájena mší svatou, kterou sloužil otec Čoupek. Poté následovala volná zábava. Sešli se zde zaměstnanci, uživatelé a jejich rodiče a také pan místostarosta Jan Blaha a vedoucí sociálního odboru Šárka Gambasová. Připraveno bylo bohaté občerstvení. Moc děkujeme všem, kteří se na přípravě této oslavy podíleli. Především vedoucí Ateliéru Samuel Janě Svobodové. fotogalerie

Studenti věnovali stacionáři dar

IMG_20160531_091053Dne 31.5.2016 přinesli do Denního stacionáře sv. Damiána studenti sociálního oboru SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o., Přímětická ul., spolu se svou učitelkou Mgr. Kateřinou Kotoučovou milé překvapení. Pořádali totiž výstavní a prodejní akci svých fotografií a výtěžek z této akce věnovali na pokrytí nákladů svozové služby pro uživatele denního stacionáře. Jednalo se o částku 2250,- Kč. Za skvělý nápad a realizaci studentům velmi děkujeme. Poděkování také patří pedagogům za podporu studentů v těchto aktivitách. fotogalerie

Cvičení Dálnice 2016

IMG_1734Ve středu 25. června 2016 se uskutečnilo cvičení integrovaného záchranného systému s názvem Dálnice 2016. Cvičení se zúčastnil i náš Krizový dobrovolný tým. fotogalerievideo z akce

Coolna v květnu

Klub Coolna ve Znojmě si na květen přiipravila spoustu zajímavých akcí a přednášek. více v přiloženém programu program květen.pdf

Soutěž domácí násilí očima dětí ze ZŠ

DSCN1359

A je to tady! Soutěž „Domácí násilí očima dětí ze ZŠ“ byla ukončena a my známe vítěze všech tří kategorií! Cílem soutěže bylo rozpoutat diskusi na téma domácího násilí mezi učiteli a žáky základních škol, aby si děti dovedly představit, co je domácí násilí a co domácím násilím není a kam se případně obrátit o pomoc.

 

V Domově pro Seniory Hostim pomáhali

 DSCN0459V Domově pro Seniory Hostim, p. o se uskutečnila v květnu akce „Pomáhejte s námi“ ve prospěch Oblastní charity Znojmo. Pracovníci Domova se rozhodli pomoci lidem v nouzi, rodinám s dětmi, osobám s tělesným či mentálním postižením a dalším uživatelům služeb naší organizace. Darem jsme tak získali hračky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, nádobí, školní pomůcky, výtvarné potřeby, materiál pro pracovní terapii a další. Všechny tyto věci využijeme ve prospěch našich uživatelů.

.

 

 

Charita Znojmo pořádá Relaxační aktivity pro pečující osoby

pozvánka

Cílem projektu je podpořit pečující osoby, aby si prostřednictvím různých relaxačních aktivit mohly odpočinout od náročné péče, kterou poskytují svým členům rodiny se zdravotním postižením. Projekt také poskytuje prostor pro neformální setkávání pečujících osob, tak aby tyto osoby mohly s ostatním sdílet své problémy a zkušenosti. Tento projekt podpořil Jihomoravský kraj z „Dotačního programu na podporu pečujících osob“ pro rok 2016."

Polévka pro lidi bez domova

statistika polevkaOd konce ledna do poloviny dubna 2016 vydávala Oblastní charita Znojmo polévku lidem bez domova, která byla hrazena z Tříkrálové sbírky. Cílem bylo zabezpečit základní lidské potřeby těchto osob (hlad, žízeň, teplo). Průměrně výdeje polévky pravidelně využívalo 16 osob bez domova.

 

Závěrečná zpráva k projektu Magdala

Projekt byl koncipován pro celé Znojmo a okolí od srpna roku 2014 až do dubna roku 2016. V rámci projektu jsme spolupracovali s Oblastní charitou Blansko, kde souběžně probíhaly další aktivity projektu.

 

 

Slovo ředitele

Vážení přátelé,

 

právě jsme vydali Výroční zprávu za rok 2015. Na našem webu je dostupná ke stažení. Chtěl bych upozornit, že kromě jiného, se můžete dočíst o nově zřízené službě Domácí hospicová péče na Znojemsku, o tom ve kterých obcích okresu poskytujeme naše služby, že Stacionář sv. Damiána oslavil významých dvacet let od založení. Tento krátký výčet našich aktivit Vás má motivovat k přečtení celé Výroční zprávy, abyste měli přehled o tom jaké služby a aktivity na našem okrese zajišťujeme. Děkuji ještě jednou všem, kdo se jakýmkoliv způsobem spolu s námi podílí na našem charitním díle a tak společně pomáháme zlepšit život našim spoluobčanům.

Děkuji a přeji Vám vše dobré

 

Evžen Adámek

 

 
 

 

 
 

Celoroční potravinová sbírka

 
 

Pronájem zasedací a školící místnosti

 
Podpořte nás
 

PODPOŘIL JIHOMORAVSKÝ KRAJ

 
 

ZA PODPORY MĚSTA ZNOJMA

 
 

Adresa:

Dolní Česká 313/1

66902 Znojmo

Telefon:

515 220 768

Email:

znojmo@charita.cz

 
 

Podpořte TEAM MORAVA