Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

AKTUÁLNĚ!

Bazárek s dětským oblečením

Bazarek podzim 2016Srdečně Vás zveme na další bazárek s dětským oblečením, který proběhne 24. 9. 2016 v Jízdárně Louckého kláštera od 9:00 do 14:00 hod. Neprodané oblečení bude věnováno Oblastní charitě Znojmo a Dětskému domovu.více informací v letáčku

 

Ateliér Samuel získal certifikát na Přírodní zahradu

IMG_0011V červnu obdržel Atrliér Samuel certifikát na Přírodní zahradu. Smyslrm Přírodních zahrad je šířit způsob zahradničení bez použití pesticidů, rychlerozpustných hnojiv a rašeliny, čímž se chrání přírodní prostředí. Dále musí zahrada splnit spoustu dalších kriterií např. květiny a kvetoucí tvalky, listnaté stromy, divoký koutek, přírozená louka atd. fotogalerie

Samuel slavil 10. narozeniny

DSC03544Ve čtvrtek 30. června oslavil Ateliér Samuel 10.  narozeniny. Oslava byla zahájena mší svatou, kterou sloužil otec Čoupek. Poté následovala volná zábava. Sešli se zde zaměstnanci, uživatelé a jejich rodiče a také pan místostarosta Jan Blaha a vedoucí sociálního odboru Šárka Gambasová. Připraveno bylo bohaté občerstvení. Moc děkujeme všem, kteří se na přípravě této oslavy podíleli. Především vedoucí Ateliéru Samuel Janě Svobodové. fotogalerie

Studenti věnovali stacionáři dar

IMG_20160531_091053Dne 31.5.2016 přinesli do Denního stacionáře sv. Damiána studenti sociálního oboru SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o., Přímětická ul., spolu se svou učitelkou Mgr. Kateřinou Kotoučovou milé překvapení. Pořádali totiž výstavní a prodejní akci svých fotografií a výtěžek z této akce věnovali na pokrytí nákladů svozové služby pro uživatele denního stacionáře. Jednalo se o částku 2250,- Kč. Za skvělý nápad a realizaci studentům velmi děkujeme. Poděkování také patří pedagogům za podporu studentů v těchto aktivitách. fotogalerie

Cvičení Dálnice 2016

IMG_1734Ve středu 25. června 2016 se uskutečnilo cvičení integrovaného záchranného systému s názvem Dálnice 2016. Cvičení se zúčastnil i náš Krizový dobrovolný tým. fotogalerievideo z akce

Červencový příměstský tábor s Osobní asistencí

DSC03403Od 18. 7. do 22. 7. 2016 se konal příměstský tábor s Osobní asistencí. Celý týden se nesl ve znamení rytířů a princezen. Uživatelé se svými osobními asistenty dělali různé výtvarné činnosti: vyráběli rytířkou výzbroj – přilby, meče, štíty a pláště, tvořili ozdoby na krk, tiskli na tašky, hráli na hudební nástroje, tancovali, zpívali, četli. fotogalerie

 

Soutěž domácí násilí očima dětí ze ZŠ

DSCN1359

A je to tady! Soutěž „Domácí násilí očima dětí ze ZŠ“ byla ukončena a my známe vítěze všech tří kategorií! Cílem soutěže bylo rozpoutat diskusi na téma domácího násilí mezi učiteli a žáky základních škol, aby si děti dovedly představit, co je domácí násilí a co domácím násilím není a kam se případně obrátit o pomoc.

 

V Domově pro Seniory Hostim pomáhali

 DSCN0459V Domově pro Seniory Hostim, p. o se uskutečnila v květnu akce „Pomáhejte s námi“ ve prospěch Oblastní charity Znojmo. Pracovníci Domova se rozhodli pomoci lidem v nouzi, rodinám s dětmi, osobám s tělesným či mentálním postižením a dalším uživatelům služeb naší organizace. Darem jsme tak získali hračky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, nádobí, školní pomůcky, výtvarné potřeby, materiál pro pracovní terapii a další. Všechny tyto věci využijeme ve prospěch našich uživatelů.

.

 

 

Charita Znojmo pořádá Relaxační aktivity pro pečující osoby

pozvánka

Cílem projektu je podpořit pečující osoby, aby si prostřednictvím různých relaxačních aktivit mohly odpočinout od náročné péče, kterou poskytují svým členům rodiny se zdravotním postižením. Projekt také poskytuje prostor pro neformální setkávání pečujících osob, tak aby tyto osoby mohly s ostatním sdílet své problémy a zkušenosti. Tento projekt podpořil Jihomoravský kraj z „Dotačního programu na podporu pečujících osob“ pro rok 2016."

Polévka pro lidi bez domova

statistika polevkaOd konce ledna do poloviny dubna 2016 vydávala Oblastní charita Znojmo polévku lidem bez domova, která byla hrazena z Tříkrálové sbírky. Cílem bylo zabezpečit základní lidské potřeby těchto osob (hlad, žízeň, teplo). Průměrně výdeje polévky pravidelně využívalo 16 osob bez domova.

 

 

Slovo ředitele

Vážení přátelé,

 

již nyní bych Vás rád pozval na první Charitní pouť Oblastní charity Znojmo. V pátek 23. září 2016 v 15:00 hod půjdeme ze Znojma - Hradiště Gránickým údolím do Znojma, vyjdeme "u Fialy", projdeme parkem do kostela Povýšení sv. Kříže na Dolní České. Po cestě bude šest zastavení, při kterých se budeme modlit za uživatele služeb, pracovníky, dobrovolníky a všechny spolupracovníky Charity. V kostele bude mše sv. sloužená hlavním celebrantem Mons. Pavlem Posádem. Po mši svaté projdeme Svatou Bránou a poté bude malé pohoštění pro všechny účastníky poutě. Prosím, poznamenejte si výše udevedené datum do diárů, ať můžete jít s námi. Letáček jako pozvánka se připravuje. 

Těším se na setkání nejen na naší pouti.

 

Evžen Adámek

 

 
 

 

 
 

Celoroční potravinová sbírka

 
 

Pronájem zasedací a školící místnosti

 
Podpořte nás
 

PODPOŘIL JIHOMORAVSKÝ KRAJ

 
 

ZA PODPORY MĚSTA ZNOJMA

 
 

Adresa:

Dolní Česká 313/1

66902 Znojmo

Telefon:

515 220 768

Email:

znojmo@charita.cz

 
 

Podpořte TEAM MORAVA