Charitní záchranná síť

poskytuje pomoc lidem v nouzi, kteří přes veškerou snahu žijí pod hranicí důstojného života a potřebují zabezpečit základní životní potřeby - především jídlo, ošacení, teplo a pocit bezpečí. Cílem pomoci je řešení jejich okamžité nouze.
Záchranná síť zajišťuje dlouhodobou pomoc těm lidem v nouzi, pro něž není při řešení jejich situace dostupná žádná jiná forma pomoci (služba, instituce apod.).
Záchranná síť je určena pro lidi v nouzi, kteří se na ni sami obrátí, nebo kteří jsou jejím prostřednictvím vyhledáni. Součástí činnosti záchranné sítě je kvalifikované posouzení jejich životní situace, při kterém dojde k vyhodnocení skutečné potřebnosti.
 

Jak pomáháme:

  • Okamžitá pomoc - Okamžitá pomoc lidem v akutní nouzi.
  • Poskytnutí materiální pomoci - Poskytnutí potravin, hygienických potřeb, oblečení.Charitní záchranná síť
  • Poskytnutí duchovní pomoci - Ve spolupráci s pastoračními asistenty a duchovními.
  • Zprostředkování návazné pomoci - Odkaz na sociální nebo jinou službu a zprostředkování kontaktu s ní.
Provozní doba: Pondělí–pátek: 8:00–14:30 hod.
Výdej ošacení z šatníku: pondělí–pátek 8:00–14:30 hod. Vždy po konzultaci s pracovníkem.
Výdej potravinových a hygienických balíčků: pátek od 9:30 do 10:30 hod. Vždy po konzultaci s pracovníkem.
 

„Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme“

 
Nadacni fond Tesco 2019 logo vertical CZ
  
NROS_CMYK_logo
   logo_web