Podpořte nás

IMG_0392Oblastní charita Znojmo poskytuje svoji profesionální, ale i dobrovolnou pomoc všem potřebným. Každý den se staráme o nemocné, pečujeme s důstojností o umírající, pomáháme chudým rodinám, podporujeme a pomáháme osobám s tělesným a mentálním postižením, řešíme závažné problémy osob, které se svým chováním, jednáním či nějakou událostí dostaly do prostředí, které se výrazně vymyká běžnému životu. Naše charitní pomoc potřebným se neobejde bez finanční podpory

I Vy můžete účinně pomoci!! Žádáme Vás o finanční dar pro potřebné, nebuďte prosím, lhostejní vůči lidskému utrpení a nouzi.Jako déšť je součástí malých kapek, které zavlažují zemi, tak i Váš drobný dar může měnit svět k lepšímu. Přispějte na potřebné, Váš finanční dar účelně použijeme na podporu našich charitních služeb, které se ročně starají až o 2 300 klientů a uživatelů.  
 
č. ú.:  107 – 4585 900 247/0100, Komerční banka, a.s.
č. ú.: 4200083873/5500, Raiffeisenbank a.s.
Děkujeme za Vaši pomoc!!
 
kontakt: Mgr. Barbora Pavelková, DiS., fundraiserka, tel.: 734 792 830, fr@znojmo.charita.cz