Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Prosím, podpořte činnost Oblastní charity Znojmo a pomoc potřebným

Oblastní charita Znojmo poskytuje svoji profesionální, ale i dobrovolnou pomoc všem potřebným. Každý den se staráme o nemocné, pečujeme s důstojností o umírající, pomáháme chudým rodinám, podporujeme a pomáháme osobám s tělesným a mentálním postižením, řešíme závažné problémy osob, které se svým chováním, jednáním či nějakou událostí dostaly do prostředí, které se výrazně vymyká běžnému životu. Naše charitní pomoc potřebným se neobejde bez finanční podpory.

I Vy můžete účinně pomoci!! Žádáme Vás o finanční dar pro potřebné, nebuďte prosím, lhostejní vůči lidskému utrpení a nouzi.Jako déšť je součástí malých kapek, které zavlažují zemi, tak i Váš drobný dar může měnit svět k lepšímu. Přispějte na potřebné, Váš finanční dar účelně použijeme na podporu našich charitních služeb, které se ročně starají až o 2 300 klientů a uživatelů. 

 

č. ú.:  107 – 4585 900 247/0100

Komerční banka, a.s.

nebo

č. ú.: 4200083873/5500

Raiffeisenbank a.s.

Děkujeme za Vaši pomoc!!

 

CHCI PŘISPĚT NA POMOC POTŘEBNÝM

  1. On-line QR platby(pomocí internetového bankovnictví a chytrého telefonu)
  2. Jednorázový nebo trvalý platební příkaz
  3. Osobně v sídle Oblastní charity Znojmo

JAK JINAK MOHU POMOCI?

  1. Dobrovolnictví
  2. Věcný dar
  3. Další možnosti

NAŠI DÁRCI (připojte se i Vy!)

 

kontakt:

Libor Malafa, fundraiser

tel.: 730 548 422 

libor.malafa@znojmo.charita.cz

 

Materiální pomoc

Sběr obnošeného šatstva probíhá v Charitních šatnicích.