O nás

Oblastní charita Znojmo

Oblastní charita Znojmo byla založena dne 15. února 1993. Spolu s dalšími devíti Oblastními charitami a diecézními středisky jsme součástí Diecézní charity Brno.
 

Poslání:

Poskytujeme profesionální i dobrovolnou pomoc všem potřebným lidem v oblasti sociální, zdravotní a humanitární. Na základě křesťanských a morálních hodnot usilujeme o dobro a zachování lidské důstojnosti.
 
 
O naší činnosti se můžete dočíst v našich výročních zprávách.
 
Kontakt: Dolní Česká 313/1, 669 02 Znojmo, tel./fax: 515 220 768, e-mail: znojmo@znojmo.charita.cz, IČ: 44990260 DIČ: CZ44990260   mapa
 
Komerční banka, a.s., č. účtu: 107 – 4585 900 247/0100
Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 4200083873/5500
 
Jsme evidovaná právnická osoba evidovaná podle zákona 3/2002 Sb. a registrovaná u Ministerstva kultury ČR, dne 30. 10. 1996.
 
Fakturační údaje:
Odběratel: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČO: 44990260, DIČ: CZ44990260
Konečný příjemce: Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 313/1, 669 02 Znojmo