Osobně v sídle Oblastní charity Znojmo

IMG_0161Váš finanční dar můžete předat osobně na adrese: Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo (budova kláštera, II. patro). Osobním předáním Vašeho finančního daru si ihned odnášíte doklad o výši daru a darovací smlouvu (získání daňově odečitatelné položky pro snížení daňového základu).
Dárce uvádíme v seznamu jmen dárců ve výroční zprávě Oblastní charity Znojmo.
 
Skupiny nebo kolektivy dárců ( např.: třídy, spolky, pracovní kolektiv, společenství, sdružení či parta kamarádů ) získávají všechny výhody jako jednotliví nebo firemní dárci.
 
Firemním dárcům na základě finančního daru nabízíme umístění loga na webu Oblastní charity Znojmo.