Záměry 2022

 • Oblastní charita Znojmo

  • Rodinný sociální asistent Znojmo - Na pomoc sociálně vyloučeným rodinám prostřednictvím terénní sociální práce se zaměřením na činnost s dětmi s poruchami učení a mentální retardací. Pomocí zajištění obědu se děti snadněji začleňují do společenského života.

   20 000 Kč
  • Krizový dobrovolný tým - Na pomoc obětem mimořádných a krizových události prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů.

   10 000 Kč
  • Osobní asistence Znojmo - Na provozní náklady služby, která poskytuje pomoc a podporu osobám s těžkým zdravotním postižením.

   30 000 Kč
  • Denní stacionář sv. Damiána - Na zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním postižením do denního stacionáře

   100 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Znojmo - Na zajištění služby v málo dostupných místech znojemského regionu. Podpora seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím terénní sociální práce.

   50 000 Kč
  • Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny - Na provozní náklady služby, která pomáhá a podporuje osoby s duševním onemocněním prostřednictvím ambulantní služby.

   50 000 Kč
  • Charitní poradna Znojmo - Na provozování náklady služby Charitní poradna Znojmo, která pomáhá a podporuje osoby v nepříznivé životní situaci.

   70 000 Kč
  • Klub Coolna Znojmo - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci.rnKoupi maringotky, jako zázemí pro terénní práci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

   130 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - Na osobní náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje uživatele charitních služeb a charitních činností prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

   250 000 Kč
  • Krizová pomoc Znojmo - Na mzdové náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje osoby, které se ocitnou v těžké životní situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami. Služba se zabývá také obětem domácího násilí.

   50 000 Kč
  • Charitní záchranná síť - Na zajištění okamžité materiální a návazné pomoci osobám, které se ocitly v akutní nouzi či žijí dlouhodobě pod hranicí důstojného života s cílem pokrýt základní životní potřeby (provoz, nákup nocleženek, základních potravin, polévky pro osoby bez přístřeší)rnNa osobní náklady pracovníka, který poskytuje přímou pomoc osobám v nouzi a řeší jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terénní formě.

   450 000 Kč
  • Klub Coolna Moravský Krumlov - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Mor. Krumlov pro děti a mládež. Které zažívají nepříznivou životní situaci.

   40 000 Kč