Praxe a stáže informace

PRAXE A STÁŽE V OBLASTNÍ CHARITĚ ZNOJMO
 
Oblastní charita Znojmo umožňuje studentům, účastníkům kvalifikačních kurzů, případně zaměstnancům jiných organizací vykonat praxi/stáž ve svých službách. Prohloubit své zkušenosti a vědomosti mohou zájemci o praxi/stáž absolvovat v následujících službách:
 
  • Denní stacionář sv. Damiána
  • Domov pro matky a otce v tísni
  • Dílna sv. Kláry
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Coolna
  • Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel
V následujících službách není možné absolvovat praxi/stáž, může být však vedoucím služby poskytnuta osobní jednorázová konzultace za účelem zpracování seminárních, bakalářských, diplomových, výzkumných či jiných prací:
 
  • Tereza – krizová pomoc
  • Rodinný sociální asistent
  • Charitní poradna
Postup při zařizování praxe/stáže
Zvolte si nejprve službu, kde byste svoji praxi chtěli absolvovat. Kontaktujte vedoucího této služby a dohodněte si termín a podmínky praxe. Poté kontaktujte zástupce ředitele pro oblast rozvoje lidských zdrojů Mgr. Radku Růžičkovou, email: radka.ruzickova@znojmo.charita.cz, tel. 604 294 189. Před začátkem praxe/stáže s Vámi dojedná podmínky praxe/stáže a podepíše, příp. sepíše Smlouvu o praxi/stáži.
Při nástupu na praxi/stáž Vám vedoucí pracovník služby, kde absolvujete praxi/stáž, předloží k popisu Prohlášení o mlčenlivosti a proškolí Vás z BOZP, PO a z pracovních postupů příslušného zařízení. Poté Vám přidělí odpovědného pracovníka, který Vám zajišťuje náplň praxe/stáže, přiděluje úkoly a konzultuje s Vámi průběh praxe/stáže.
Před ukončením praxe/stáže vás vedoucí služby může požádat o hodnocení průběhu Vaší praxe, příp. o sdělení Vašich postřehů, zkušeností, nápadů apod. V případě Vašeho zájmu Vám vedoucí služby/zařízení vystaví Osvědčení o absolvování praxe, případně Vaši praxi zhodnotí dle požadavků vysílající organizace.
 
Očkování proti hepatitidě B
Podmínkou přijetí praktikanta/stážisty na praxi/stáž je absolvování očkování proti hepatitidě B (z. č. 537/2006 Sb. v platném znění).