Postní almužna

Co je Postní almužna?

Postní almužna nabízí všem věřícím, rodinám s dětmi, dětem v náboženství, mládeži, dospělým i farním společenstvím vhodně prožít postní dobu.
Výtěžek Postní almužny věnuje Oblastní charita Znojmo na léčbu vážně nemocných a umírajících dětí na Ukrajině, kde dlouhodobě humanitárně pomáháme. Na Ukrajině nemají lidé možnost žádného zdravotního pojištění a lidé si tak sami musí nakoupit zdravotní materiál nebo plně hradit veškeré operace, léčebné a zdravotní služby. Bída a chudoba v této zemi tak odebírá veškerou naději těmto vážně nemocným a umírajícím dětem.