Dobrovolnictví

Dobrovolnické centrum

Jako dobrovolník se můžeš aktivně podílet na pomoci našim klientům a uživatelům. Dobrovolnické centrum zřízené Oblastní charitou Znojmo díky obětavé práci dobrovolníků přináší pomoc: v charitních službách, v přípravě a organizování charitních akcí a volnočasových aktivit pro naše uživatele, pomoc při živelných katastrofách a hromadných neštěstích, pomoc při charitních sbírkách.
(Tříkrálová sbírka, Postní almužna aj.)