Koláč pro hospic

 

 

Při sbírce Koláč pro hospic se veřejnost seznamuje se službou Domácí hospic Znojmo a má možnost přispět na tuto stále využívanější službu.

V hospici provázíme nemocné v jejich posledních dnech prostřednictvím domácí hospicové péče. A díky Vám poskytujeme komplexní odbornou a hlavně individuální péči nevyléčitelně nemocným. Za Vaši dobrovolnou částku pořídíme kompenzační a zdravotní pomůcky pro naše pacienty.

Tato akce je pořádána u příležitosti Světového dne hospice a paliativní péče a má za úkol informovat veřejnost o možnosti paliativní medicíny v rámci hospicové péče.

Záštitu nad akcí převzal místostarosta MUDr. Pavel Jajtner.

Prosíme, podpořte Domácí hospic Znojmo.

KH_Znojmo