Finanční dar

Financování naší organizace je vícezdrojové. Na provoz sociálních služeb čerpáme dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a měst. Dotace však zdaleka nepokryjí všechny náklady sociálních služeb, proto jsme velice vděčni za každý dar, který dostaneme. Na některé naše činnosti, jako například činnosti provozované v rámci Charitní záchranné sítě nebo Týmu mimořádných událostí, nelze čerpat klasické dotace, tyto činnosti pak financujeme jednak z Tříkrálové sbírky a dále z darů od fyzických i právnických osob.
 
Možnosti jak věnovat finanční dar:
 
č. ú.:  107 – 4585 900 247/0100, Komerční banka, a.s.
č. ú.: 4200083873/5500, Raiffeisenbank a.s.
 
  1. On-line QR platby (pomocí internetového bankovnictví a chytrého telefonu)
  2. Jednorázový nebo trvalý platební příkaz
  3. Osobně v sídle Oblastní charity Znojmo

Potvrzení o daru vystavujeme v lednu následujícího roku. Na vyžádání vystavíme potvrzení o daru nebo uzavřeme darovací smlouvu i před tímto termínem. Hodnotu daru si pak můžete odečíst od základu daně z příjmu v rámci daňového přiznání.  Za období leden až prosinec 2021 si můžete odečíst dokonce 30% ze základu daně.