2017

Doporučujeme toto postní snažení úspěšným odřeknutím si např. kávy, cigarety, záPA17kusků, u dětí třeba sladkostí a dalších požitků, které nejsou pro život nezbytné. Každý tak po své zralé úvaze zhodnotí každý den, nakolik byl ve svém snažení a sebezáporu úspěšný a podle toho vloží svou almužnu do schránky na pomoc umírajícím a vážně nemocným dětem na Ukrajině.

výsledky.pdf