Pomoc sociálně slabým rodinám

DSCN7514Projekt Pomoc sociálně slabým rodinám navazuje na projekt Adopce na dálku pro děti z dětských domovů rodinného typu ve Velkém Berezném, který Oblastní charita Znojmo uskutečňovala v letech 2000-2006. V současné době jsou dětské domovy rodinného typu na Ukrajině dostatečně finančně podporovány státem, proto jsme se rozhodli podporovat ostatní chudé děti.

Na ukrajinském venkově totiž stále žije velké množství chudých rodin. Vlivem špatné dostupnosti do zaměstnání, negativními návyky jako je konzumace drog, alkoholu apod. nejsou rodiče schopni zajistit svým dětem odpovídající zázemí. Rodina dítěte, pro které je podpora určena, neobdrží přímo finanční částku, ale je jí předána potřebná materiální pomoc (potraviny, oblečení, obuv, školní pomůcky, atd.). Dlouhodobě spolupracujeme s Diecézní charitou Mukačevo, Charitou Lvov a řádovými sestrami v Perečíně, kteří místní poměry dobře znají, a kteří administrují a distribuují pomoc do rodin.

Cílem projektu je zabezpečit nejzákladnější potřeby dětí z nejchudších rodin v okolí Mukačeva, Užhorodu, Perečina a v oblasti Lvova a pomoci jim tak vyrůstat v důstojných lidských podmínkách.

Jak podpořit děti z chudých rodin?

Přispěvatelem na vybrané konkrétní dítě se může stát jednotlivec, rodina, kolektiv, škola, apod. Výše příspěvku není přesně stanovena, doporučená částka je 6000,- Kč za rok. Pokud máte zájem o podporu chudých rodin kontaktujte nás..

Do programu se však mohou zapojit i dárci, kteří jsou ochotni svými příspěvky v jakékoliv výši podpořit projekt neadresně, tzn. bez výběru konkrétního dítěte. Z příspěvků budou částečně hrazeny i distribuční náklady (7%).

Číslo účtu pro platby : 107- 4585900247/0100  Variabilní symbol 712.
Další možnosti plateb najdete v sekci podpořte nás.
Pokud potřebujete poradit, kontaktute nás.