Vzdělávaní dětí a mládeže

IMG_4437Tato oblast pomoci reaguje na nepříznivé podmínky na Ukrajině. Životní podmínky jsou zde velice složité, je zde špatná ekonomická situace a vysoká nezaměstnanost. Mnoho lidí je bez práce, velkým problémem je alkoholismus. Mnoho dětí tak vyrůstá v takto zasažených rodinách a v získávání vzdělání se musí vyrovnávat s řadou překážek. Rodiče často řeší existenční problémy a nezbývá jim na finanční zajištění svých dětí v oblasti vzdělávání a osobního růstu a rozvoje.

Vzdělání dětí a mladých považujeme, vedle materiální pomoci, za velmi důležitý faktor, který umožní rozvíjet jejich zájmy, dovednosti, nadání, zlepší jejich možnosti při volbě povolání, zvýší šance při získání zaměstnání v dospělosti, aby v budoucnosti dokázali uživit sebe, příp. svou rodinu. Na tomto projektu spolupracujeme se sestrami z Congregatio Jesu a ze Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.

Dále podporujeme příprava na školu s dětmi se speciálními potřebami. (podpora psychologů, učitelů) Děti se učí kreslit a zpívat, píší úkoly. K dětem se přistupuje individuálně podle jejich potřeb. Na tomto projektu spolupracujeme s Charitou v Zoločivu.

CHCETE POMÁHAT S NÁMI?
Číslo účtu pro platby : 107- 4585900247/0100  Variabilní symbol 712.
Další možnosti plateb najdete v sekci podpořte nás.
Pokud potřebujete poradit, kontaktute nás.