2022

Podpis_Postni almuzna 2022

výsledky za farnosti

Dopis otce prezidenta

platat

Ve Vaší farnosti/kostele či u svého duchovního si můžete vyzvednout skládací papírové postní schránky a to na 1. neděli postní (6. března 2022), případně i v průběhu postní doby. Doporučujeme toto postní snažení úspěšným odřeknutím si např. kávy, cigarety, zákusků, u dětí třeba sladkostí a dalších požitků, které nejsou pro život nezbytné. Každý tak po své zralé úvaze zhodnotí každý den, nakolik byl ve svém snažení a sebezáporu úspěšný a podle toho vloží svou almužnu do schránky.

Na 2. neděli velikonoční (24. dubna 2022) doneste papírovou schránku do kostela zpět, kde ji odevzdejte knězi, popřípadě ji můžete odevzdat přímo v sídle Oblastní charity Znojmo (Dolní Česká 1, II. patro, Znojmo).