2020

Ve Vaší farnosti/kostele či u svého duchovního si můžete vyzvednout skládací papírové postní schránky a to na 1. neděli postní (1. března 2020), případně i v průběhu postní doby. Doporučujeme toto postní snažení úspěšným odřeknutím si např. kávy, cigarety, zákusků, u dětí třeba sladkostí a dalších požitků, které nejsou pro život nezbytné. Každý tak po své zralé úvaze zhodnotí každý den, nakolik byl ve svém snažení a sebezáporu úspěšný a podle toho vloží svou almužnu do schránky.

Výsledky za jednotivé obce

Kdy a kam mám po době postní přinést almužnu zpět?

Na Boží hod Velikonoční (12. dubna 2020) nebo na 2. neděli velikonoční (19. dubna 2020) doneste papírovou schránku do kostela zpět, kde ji odevzdejte knězi, popřípadě ji můžete odevzdat přímo v sídle Oblastní charity Znojmo (Dolní Česká 1, II. patro, Znojmo).

Dopis k postní almužně 2020.pdf