Záměry 2023

 • Oblastní charita Znojmo

  • Rodinný sociální asistent Znojmo - Na přímou pomoc rodinám s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, žít běžný způsob života, tzn. chodit do práce, do školy, starat se o děti, nakupovat potraviny, vařit, uklízet, nebo trávit společně volný čas. Pomocí zajištění obědu se děti snadněji začleňují do společenského života.

   20 000 Kč
  • Osobní asistence Znojmo - Na provozní náklady služby, která poskytuje pomoc a podporu osobám a rodinám, které se ocitli v nepříznivé zdravotní a životní situaci.

   30 000 Kč
  • Tým mimořádných událostí - Na pomoc obětem mimořádných a krizových události prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů.

   20 000 Kč
  • Individuální pomoci - Na přímou pomoc osobám v nepříznivé životní situaci v jejich materiální a finanční nouzi, kterou nemají možnost jinak řešit.

   200 000 Kč
  • Denní stacionář sv. Damiána - Na zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním postižením do denního stacionáře. Díky tomu mohou rodiče a opatrovníci chodit do práce, věnovat se svým zájmům nebo si od péče odpočinout.

   100 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba - Na zajištění služby v málo dostupných místech znojemského regionu. Podpora seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím terénní sociální práce.

   50 000 Kč
  • Klub Coolna - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, která reaguje na aktuální potřeby dětí a mladých dospělých a skrze podporu a pomoc jim zlepšuje kvalitu života. Koupi maringotky, jako zázemí pro terénní práci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

   40 000 Kč
  • Charitní poradna Znojmo - Na provozování náklady služby Charitní poradna Znojmo, která poskytuje informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, aby byli schopni díky poskytnutým informacím řešit obtížné situace.

   70 000 Kč
  • Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny - Na provozní náklady služby, která pomáhá a podporuje osoby s duševním onemocněním, které  se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce.

   50 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - Na náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje uživatele charitních služeb a charitních činností prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

   250 000 Kč
  • Krizová pomoc - Na mzdové náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje osoby, které se ocitnou v těžké životní situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami. Služba se zabývá také obětem domácího násilí.

   50 000 Kč
  • Charitní záchranná síť - Na zajištění okamžité materiální a návazné pomoci osobám, které se ocitly v akutní nouzi či žijí dlouhodobě pod hranicí důstojného života s cílem pokrýt základní životní potřeby (provoz, nákup nocleženek, základních potravin, polévky pro osoby bez přístřeší, léky, boty, poplatky za vystavení dokumentů)
   Na osobní náklady pracovníka, který poskytuje přímou pomoc osobám v nouzi a řeší jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terénní formě.

   550 000 Kč
  • Klub Coolna Moravský Krumlov - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Mor. Krumlov pro děti a mládež. Které zažívají nepříznivou životní situaci.

   130 000 Kč
  • Podpora vzdělávání v domácím prostředí - Projekt se zaměřuje na děti, o kterých dopředu víme, že jsou ohrožené možným školním neúspěchem, vyrůstají v nepodnětném prostředí, na ubytovnách, ve špatných bytových podmínkách, v rodinách, které každý den řeší zásadní existenční problémy apod. Jedná se zejména o podporu dětí, jejichž rodiče nejsou schopni působit v roli podporovatele dítěte při vzdělávání.

   140 000 Kč