Informace pro koledníky a tříkrálové asistenty

obecny_odkaz_web_TKS_282x167Jestliže jste se rozhodli zapojit do Tříkrálové sbírky 2021, nahlaste se pokud možno našemu koordinátorovi Jiřichovi Mandátovi, mob.: 736 529 392, tel.: 515 220 768, e-mail: tks@znojmo.charita.cz nebo osobně v sídle Oblastní charity Znojmo Dolní Česká 1, Znojmo, II. patro, Po – Pá: 08:00 do 15:00 hod.

Milí TKS asistenti a koledníci, v 5. stupni PES je klasické koledování zrušeno!!! Od 1.1.2021 probíhá pouze online koleda: www.trikralovasbirka.cz . Vyčkejte prosím do 10.1.2021, kdy Vám podám další informace. Sledujte web a fb Oblastní charity Znojmo. Informujte prosím všechny své koledníky.

V rámci opatření bylo rozhodnuto, že pro TKS 2021 nebude možnost zapečetění, rozpečetění a spočítání výtěžku sbírky přímo na Vašich úřadech, jak bylo vždy u některých z Vás zvykem, nebo jsme pro TKS 2021 plánovali. Všechny pokladničky budou zapečetěny MěÚ Znojmo, svezeny, rozpečetěny a spočítány na Oblastní charitě Znojmo po skončení sbírky. Veškerý materiál Vám jako obvykle doručíme v průběhu listopadu a prosince.

Tříkrálová sbírka je letos prodloužena! Termín konání je 1. - 24. 1. 2021.

  • Kolednická skupinka jsou min. 3 osoby – vzhledem k situaci s Covidem může být i méně osob. Dvojice popř. jen jeden král starší 15 let se zapečetěnou pokladnickou a průkazkou.
  • pro koledníky je po dobu sbírky sjednáno úrazové pojištění.
  • v taškách jsou pro TKS 2021 přibaleny roušky a desinfekce.

Tříkrálová skupinka koledníků:

Každá skupinka koledníků musí mít svého vedoucího skupinky. Vedoucí skupinky musí být ze zákona o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. starší 15 let a držitelem platného občanského průkazu. Dále musí mít u sebe průkazku vedoucího Tříkrálové sbírky, prostřednictvím průkazky je tento vedoucí skupinky pověřen od brněnského biskupa a ředitelem Diecézní charity k zajištění sbírky a odpovědnosti za pokladničku. Touto průkazkou se vedoucí skupinky musí při koledování a při jednání s občany na požádání prokázat a doložit ji i se svým platným občanským průkazem. Průkazku vedoucího koledníků musí nosit viditelně připnutou na svém kostýmu či oděvu. Při ztrátě průkazky, hned volejte koordinátorovi sbírky, aby nedošlo ke zneužití ztracené průkazky jinou osobou! PRŮKAZKU JE POTŘEBA PŘED KOLEDOVÁNÍM PODEPSAT na zadní straně – podpis vedoucího skupinky a také název města nebo obce, kde koledníci koledovali! Po sbírce se průkazky odevzdávají, NEVYHAZOVAT ANI SI JE NEPONECHÁVAT! Číslo pokladničky a číslo průkazky vedoucího skupinky se MUSÍ SHODOVAT, je to důležité pro určení výše vykoledované částky v daném místě od dané skupinky.

Průběh sbírky:

Koledníci obchází jednotlivé domácnosti obce či města a poprosí jménem Charity o finanční dar pro lidi v nouzi, trpící a nemocné. Mohou zpívat koledy či jiné vánoční písně a popř. doprovodně hrát i na hudební nástroje. Samotná koleda i prvotní cíl Tříkrálové sbírky je především předání radostné vánoční zvěsti o narození Ježíše Krista v Betlémě a vydáním svědectví o Boží lásce k nám. Za obdržený finanční dar koledníci poděkují a na oplátku odmění dárce tříkrálovým cukříkem a kalendáříkem. Pak napíší na horní zárubně dveří posvěcenou křídou K+M+B+2021 nebo C+M+B+2021 (Christus+Mansionem+Benedicat+2021) což je v překladu z latiny: „Kristus ať žehná tomuto domu“.

Koledovat se může v kterýkoliv den v termínu od 1. do 24. ledna 2021. Při velkém rozsahu domácností obce či města, můžou tříkráloví koledníci koledovat více dní v daném termínu, podle potřeb, sil, počasí a možností koledníků