Domácí hospic Znojmo

IMG_20191011_071618

Vytvořili jsme multidisciplinární tým odborníků, kteří nabízejí specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým, kteří o ně doma celodenně pečují. Poskytují rodině podporu, umožňující, aby člověk v posledním období života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení.
 
 
Naše služba je spolufinancována z dotace Jihomoravského kraje.
 
Prohlédněte si naše nové video. Děkujeme Michalovi Čelišovi za scenář, natáčení, střih...atd.
 
 
 
 
Co nabízíme?
 • Odbornou péči lékařů a jejich návštěvy v domácím prostředí pacienta 
 • Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých.
 • Tým zdravotních sester, které jsou speciálně vzdělávány v oblasti práce s pacienty na konci života.
 • Dostupnost lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24 hodin denně.
 • Možnost psychologické a duchovní podpory
Komu je určena?
 • Nevyléčitelně nemocným s ukončenou kauzální /onkologickou/ léčbou u nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců
 • Nemocným, kteří chtějí žít a dožít ve svém domácím prostředí, o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat v závěru života doma 
Kde je péče poskytována?
 • Doma u pacientů, na celém území okresu Znojmo.
Kolik péče stojí?
Jelikož z prostředků zdravotního pojištění NEJSOU hrazeny výkony lékařů DHP je nutná spoluúčast pacienta ve výši 100 Kč/den. Tato částka je zhruba 10% celkových nákladů péče o pacienta.
 
Jak postupovat?
 • Zde si stáhnout žádost o přijetí pacienta do Domácího hospice Znojmo
 • Případně si tuto žádost vyzvednou v kanceláři Domácího hospice Znojmo, Dolní Česká 1, v přízemí
 • Nechat ji vyplnit ošetřujícím nebo praktickým lékařem klienta
 • Doručit žádost staniční sestře Domácího hospice ZNOJMO (v přízemí) nebo vrchní sestře Charitní ošetřovatelské služby (2. patro), Dolní Česká 1 ve Znojmě
Bude všem žádostem vyhověno ?
 • Cílem Domácí hospice ZNOJMO je splnit přání klientů a umožnit poslední období života prožít se svými blízkými doma, ale jsme si také vědomi, že z kapacitních důvodů služby a vzhledem k rozsáhlému území okresu Znojmo, nemůžeme všechny žadatele uspokojit
Chcete vědět více?
 • Kontaktujte staniční sestru Domácího hospice ZNOJMO na tel. 731 129 121
Chcete-li podpořit naši službu, prosím použijte toto číslo účtu a variabilní symbol:
107-4585900247/0100 V.S. 715