Domácí zdravotní péče

chos

Službu zajišťujeme v domácím prostředí, na základě indikace obvodního nebo ošetřující lékaře. Odborné výkony provádí tým diplomovaných zdravotních sester. Ošetření poskytujeme denně, včetně sobot a nedělí, po celém znojemském okrese.

Kontakt na službu

Kontakt na půjčovnu kompenzačních pomůcek

Posláním

Domácí zdravotní péče je ošetřování pacientů ve vlastním domácím prostředí. Odborná zdravotní péče je poskytována pacientům s akutním nebo chronickým onemocněním, pacientům tělesně postiženým a závislým na cizí pomoci.

Cílem

Domácí zdravotní péče je umožnit našim pacientům co nejdelší pobyt v jejich domácím prostředí a zlepšit jim kvalitu života, zkrátit nebo zamezit pobytu v nemocnici, oddálit nebo zamezit umístění v domovech důchodců nebo na oddělení pro dlouhodobě nemocné.

Cílové skupiny

jimž je Domácí zdravotní péče určena, jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, pacienti s onkologickým onemocněním, pacienti po úrazech, po operacích, pacienti s neurologickým onemocněním, pacienti s diagnosou diabetes mellitus.

Co nabízíme:

  • Zajišťujeme odbornou zdravotní službu: aplikaci injekcí, infuzí, inzulínu, ošetření a převazy defektů a pooperačních ran, kontroly krevního tlaku, odběry biologického materiálu na vyšetření, ošetřovatelskou rehabilitaci...
  • Poradíme rodinným příslušníkům, event. blízkým, jak zvládat jednoduché ošetřovatelské postupy.
  • Zapůjčujeme po telefonické domluvě (Dagmar Doležalová 737 809 531) různé prostředky zdravotnické techniky: antidekubitní podložky s kompresorem, chodítka, invalidní vozíky, WC křesla, lůžka s hrazdou...
  • Naše služba může zkrátit nebo zamezit pobyt v nemocnici, oddálit nebo zamezit umístění v domově důchodců.
  • Jsme zaregistrováni jako nestátní zdravotnické zařízení. Zdravotní výkony indikované ošetřujícím lékařem proplácí příslušná zdravotní pojišťovna.
  • Naše pracovnice se neomezují jen na profesionální výkony, ale navazují se svými klienty přátelské vztahy, které jsou zvláště pro starší a opuštěné lidi nedocenitelné.
  • S naší službou se setkáte ve Znojmě, Moravském Krumlově a okolí.